دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Saturday 23 January 2021  |   | Login
نظرسنجی
وضعیت اطلاع رسانی شامل(راهنمایی کارکنان،اطلاعیه های تهیه شده،تلفن گویا و...)راچگونه ارزیابی می کنید؟
مدت زمان طی شده جهت دریافت خدمت راچگونه ارزیابی می کنید؟
نحوه برخوردورفتارکارکنان باشمادرحین ارائه خدمت چگونه بوده است؟
واحدهای که به آن مراجعه کرده اید:


آدرس ومحل اداره وامکان دسترسی به آن راچگونه ارزیابی می کنید؟
تاکنون چندباربرای رفع نیازخودبه اداره مراجعه کرده اید؟
میزان تحصیلات؟

امکانات رفاهی اداره شامل (صندلی برای مراجعین،آسانسور،سرویس بهداشتی،خودپردازبانکی،آب سردکن وهمچنین امکانات ویژه افرادمسن ویامعلولین عزیزچگونه ارزیابی میکنید؟
وضعیت نظم وانضباط کارکنان وحضورآنان درمحل کارخویش درهنگام مراجعه راچگونه ارزیابی می کنید؟
Submit Survey  View Results