یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
EN

مدیران وعوامل کاروانها

امنیت درسفرعوامل زیارتی کاروانها

 

شما ( حجاج بيت الله الحرام ) در اين سفر در بوته امتحان قرار داريد . چون نمونه و الگوئي از ملت ايران هستيد و چشمان كنجكاو صدها هزار زائر حركات و اعمال شما را تحت نظر دارد .      امام خميني (ره)

مديران و عوامل محترم كاروان ها

اكنون كه شما به عنوان سفيران معنوي مرز و بوم ايران اسلامي در كسوت خدمتگزاري به زائرين حرمين شريفين و ائمه مظلوم بقيع (ع) دعوت شده‌ايد، اميـد اسـت از اين كنگره عظيم كمال بهره معنوي را برده و با بكار بستن نکات و توصيه هاي ذيل، زمينه سفري با آرامش خاطر و امنيت مناسب براي خود و زائرين فراهم سازيد.

1-  با عنايت به ضرورت اطلاع رساني  به زايرين، در جلسات  مناسك روزانه در طول سفر مراتب جزوه پيوست مخصوص امنيت سفر زائر را بازگو نموده و آنها را نسبت به مسايل مختلف بطور مستمر توجيه نماييد.

2-  نظر به كنترل و تفتيش شديد مامورين سعودي، در مبادي ورودي ( فرودگاه ها) براي كشف و شناسايي مواد مخدر و افراد معتاد، زايرين نسبت به تبعات منفي و برخوردهاي خشن مامورين سعودي توجيه شوند.

     3-  در ابتداي ورود به ساختمان نسبت به شناسائي دربهاي ورودي اقدام و محل هاي نفوذ و دربهاي غير ضروري را با هماهنگي مدير ساختمان مسدود نماييد.

4-  راههاي نفوذ به ساختمان و پنجره هاي مشرف به بيرون كه امكان ورود افراد بيگانه به ساختمان دارد را شناسائي و نسبت به بستن و ايجاد موانع در آنها اقدام فرماييد.

5-  تدابير لازم را جهت نظارت و كنترل ورودي ها و خروجي هاي ساختمان محل استقرار زاير بعمل آوريد.

6-  هنگام خروج كلي كاروان، جهت زيارت دوره و ... از تنها گذاشتن بانوان و افراد مسن و اطفال در محل اقامت جداً خودداري گردد.

7-  هنگام ورود كاروان و تخليه بار زائران از اتوبوس و كاميونت يكي از عوامل كاروان به عنوان نگهبان تا تخليه كامل و تحويل آنها به زائران در اتاق، نظارت نمايد.

8-  پس از تخليه بار زائران يكي از عوامل كاروان، اتوبوس و كاميونت را بازرسي نمايد تا وسيله اي جاي نمانده باشد.

  9-  مدير كاروان نسبت به شناسائي افرادي كه كليد اتاقها و صندوق امانات و دربهاي ورودي را در اختيار دارند اقدام و نسبت به اقدامات، حركات و سكنات آنها اطمينان حاصل نمايد.

10-  تحويل كليد به زائرين در قبال ارائه كارت شناسائي و بر اساس شماره اتاق زائر انجام گيرد و نظارت و كنترل اين امر بر عهده مدير كاروان مي باشد.

 11-  در صورت قرار داشتن صندوق امانت در اتاق زائرين احتمال دارد عده اي نتوانند از رمز صندوق استفاده نمايند، لذا ضرورت دارد مديران محترم كاروانها ضمن آموزش لازم به زائرين در صورت عدم توانايي آنان در استفاده از صندوق با دادن رسيد به زائر اشياء قيمتي و وجوه نقد آنان را اخذ و در صندوق خود نگهداري نمايند.

12-  در صورت نبود صندوق امانات در اتاقهاي زايرين مدير كاروان نسبت به تهيه يكدستگاه صندوق امانات بزرگ براي كليه زائرين اقدام و تأكيد نمايد كه زائرين وجوه نقد و اشياء قيمتي خود را به مدير كاروان سپرده و رسيد دريافت نمايند.

13-  در صورت سرقت و يا مفقود شدن اموال زائرين كتباً مراتب را به ستاد منطقه و حراست گزارش نموده و در صورت لزوم ضمن تنظيم شكايت و حضور زائر با هماهنگي ستاد منطقه به پليس مراجعه گردد.

     14-  در صورت غيبت غير متعارف و مشكوك زائر و عدم استفاده از امكانات و خدمات كاروان كه حالت عادي نداشته باشد، مراتب را با قيد فوريت كتباً به ستاد منطقه و حراست گزارش نمائيد.

  15-  در صورت بروز هر گونه مشكلي براي زائرين(تصادف، گم شدن، سرقت، دستگيري و...)ضمن اقدام بموقع جهت رفع آن مراتب را با قيد فوريت به ستاد مناطق و حراست گزارش فرماييد.

16-  قوانين و مقررات مورد نياز زائرين را تفهيم و در طول سفر بر رعايت آن تأكيد فرماييد.

  17-  در صورت مشاهده هر گونه كالاي قاچاق (مواد مخدر، عتيقه جات و...) برابر مقررات دولت عربستان و نظام جمهوري اسلامي ايران در كاروان، مراتب را با قيد فوريت به ستاد منطقه و حراست گزارش فرماييد.

18-  در صورت مشاهده هر گونه ارتباط مشكوك زائرين با افراد بيگانه (زائرين خارج از سيستم حج و زيارت و غير ايراني) سريعاً به ستاد منطقه و حراست گزارش فرماييد.

19-  برقراري ارتباط با افراد بيگانه ممنوع مي باشد، لذا به زائرين توصيه گردد از برقراري هرگونه ارتباط و دعوت از افراد بيگانه به داخل ساختمان جداً خودداري فرمايند.

20-  با عنايت به اينكه توزيع كتب و نوار از سوي افراد ناشناس در بين زائرين ممنوع بوده، مديران و عوامل كاروانها موظفند از توزيع و قبول هر گونه كتب، نشريات و نوارهاي خارج از سيستم بعثه مقام معظم رهبري جلوگيري نمايند.

21-  انتقال كالاي تداركاتي به ايران توسط عوامل ممنوع بوده، لذا در صورت مشاهده تخلف محسوب مي گردد.

22-  در خصوص قراردادهاي طرف سعودي دقت فرمائيد تا در انجام تعهدات قصور نشود و در صورت هر گونه تضييع حقوق زائرين مراتب را با هماهنگي ستاد مناطق پيگيري و گزارش فرماييد.

23-  در صورت مشاهده بار حجيم مشكوك زائرين مراتب را با قيد فوريت به حراست گزارش نمائيد.

24-  قبل از خروج از مدينه منوره و يا مكه مكرمه نسبت به تسويه حساب با محلهاي تأمين كالا و خدمات كاروان اقدام نماييد.

25-  ورود و خروج عوامل بومي و عوامل خدماتي كاروان در محل اسكان زايرين مي بايست با هماهنگي و نظارت مدير كاروان صورت پذيرد.

26-  ورود عوامل بومي به قسمت خواهران ممنوع بوده، در صورت نياز و ضرورت حضور آنها مي بايست با هماهنگي مدير كاروان و حضور يكي از عوامل كاروان انجام گيرد.

         27-  هنگام خروج جمعي كاروان از ساختمان جهت برنامه زيارتي (زيارت دوره، طواف جمعي و...) يكي از عوامل در ساختمان حضور داشته و ضمن كنترل دربهاي اتاق زائرين از قفل بودن درب اتاقها اطمينان حاصل نمايد.

28-  در گذشته وجوه نقد، اموال قيمتي، گوشي تلفن همراه و ساك تعدادي از زائرين در اتوبوس هاي حمل و نقل بين شهري در شجره مورد دستبرد قرار گرفته است لذا ضمن توصيه هاي لازم به زائرين در خصوص دقت در نگهداري از اموال خود، تمهيدات لازم را جهت حفاظت و پيشگيري از سرقت اموال آنها از اتوبوسها در شجره بعمل آوريد.

29-   با عنايت به حساسيت مأمورين سعودي مستقر در مسجدالحرام، به زائرين توصيه فرمائيد هنگام ازدحام جمعيت حين طواف و استلام حجرالاسود، از نزديك شدن و برخورد با ديگران ( بويژه بانوان ) پرهيز نمايند و بحث تلصيق با رعايت شئون زايرين در كلاس ها توضيح داده شود.

30-   با عنايت به گزارشهاي واصله در سالهاي گذشته مبني بر سرقت و يا فرار تعدادي از رانندگان بومي كاميونتهاي حمل بار كاروان ( قلاب) مديران كاروانها و يا معاونين آنها موظفند ضمن اخذ كارت اقامت معتبر، اجازه نامه كار، گواهينامه معتبر و كارت ماشين، رانندگان را بكارگيري نمايند و نسبت به حضور آنها در محل استقرار كاروان كنترل و نظارت كافي را بنمايند.

31-  به زائرين تأكيد فرمائيد با روحانيون بعثه مقام معظم رهبري و مأمورين حراست مستقر در بقيع كمال همكاري و مساعدت را نموده و از هرگونه بحث و جدل با مأمورين ارشادات سعودي در حرمين شريفين و بقيع جداً پرهيز نمايند.

  32-  بدليل عدم ايجاد حساسيت و تفرقه كنترل نمائيد زائرين از انتقال هرگونه منشورات، حافظه موبايل، دوربين، فيلم، عكس، سي دي و كاست به عربستان كه از مجالس روضه، دعاي ندبه، زيارت عاشورا و... تهيـه گـرديده اسـت اجتـناب نـمايند زيـرا به عنوان مستندات توسط مأمورين سعودي ضبط و مورد     بهره برداري قرار مي گيرد.

33-  به زائرين تأكيد شود، در صورت هرگونه برخورد خلاف شئون زائرين ايراني و توهين و هتاكي در حرمين شريفين و بقيع و... توسط مأمورين سعودي و يا غيره مراتب توسط شاهدين صورتجلسه و به همراه كپي از گذرنامه و ويزا و امضاء شهود تحويل ستاد منطقه و حراست گردد كه بعنوان مستندات در مذاكرات با طرفين سعودي مورد بهره برداري قرار گيرد.

34-  با توجه به حساسيت مأمورين سعودي نسبت به برگزاري جلسات دسته جمعي خارج از برنامه بعثه مقام معظم رهبري در حرمين شريفين، بين الحرمين و بقيع از برگزاري هر گونه جلسات و... تحريك آميز كه موجب دستگيري و يا تشنج آفريني گردد جداً پرهيز نماييد.

      35-  طبق مقررات عربستان هرگونه فيلمبرداري و عكس برداري از حرمين شريفين، بقيع، اماكن دولتي، نظامي، طرح هاي زير بنايي پلها و زيرگذرها ممنوع مي باشد در صورت مشاهده توسط مأمورين زايرين بازداشت و تجهيزات آنان ضبط مي گردد ضروريست مراتب به زايرين محترم تذكر داده شود.

 

دفتر مركزي حراست سازمان حج و زيارت