یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
EN

فرم اطلاعات زیر خدمت پایداری اسناد

فرم اطلاعات خدمت/زیر خدمت

عنوان خدمت :

زیر خدمت پایداری اسناد با کد 17041325104

نوع خدمت:   خدمت به شهروندان (G2C) o   خدمت به کسب و کار (G2B) o  خدمت به دیگر دستگاه های دولتی (G2G) o

شرح خدمت :

تثبیت امتیاز اعزام به سفر حج تمتع برای منصرفین از تشرف که در کاروان ثبت نام کرده و به هردلیلی اعزام نشده اند...

مدارک مورد نیاز :

1-مدارک هویتی شامل اصل شناسنامه و کارت ملی

2-فیش بانکی واریزی هزینه سفر(در صورت واریز با فیش)
3- تکمیل فرم انصراف از ثبت‌نام در کاروان که بصورت سیستمی از سامانه استخراج و ارائه می شود

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان ارائه خدمت :

سه روزکاری

ساعات ارائه خدمت : 

در ساعات فعالیت مدیر کاروان حج تمتع در محل دفتر کارگزار زیارتی

تعداد دفعات مراجعه حضوری:

 

یک بار

هزینه ارائه خدمت (ریال)
به خدمت گیرندگان

 

 

 

 

 

مبلغ (انتقال)

شماره حساب(های) بانکی 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

نحوه دسترسی به خدمت

 

  پیوند ارائه خدمت   

 

    دفاتر ارائه خدمت  

 

 

نحوه دسترسی به شکایت از خدمت :
1- از طریق مراجعه به سامانه رسیدگی به شکایات سازمان حج و زیارت به آدرس  https://bazresi.haj.ir
2-  از طریق مراجعه حضوری و ارائه شکایت به دفتر حج و زیارت استان