یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
EN

پشتیبانی ازافرادکم توان

پشتیبانی از افراد کم توان

پشتیبانی از افراد کم توان

الف: بزرگنمایی صفحات سایت

جهت نمایش بزرگتر اقلام موجود در پرتال از منو View گزینه Zoom را انتخاب نموده و بزرگنمایی مد نظر را انتخاب نمایید.
همچنین می توان همزمان از کلید CTRL و + استفاده نمایید.