دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Saturday 23 January 2021  |   | Login
ملاقات عمومی

 

مدیر حج و زیارت استان به منظور برقراری ارتباط مستقیم با مردم عزیز و مدیران و کارگزاران محترم، بصورت برنامه ریزی شده با متقاضیان درخواست ملاقات، طبق زمانبندی ذیل بصورت حضوری دیدار می نماید:

 

ملاقات مردمی:

روزهای شنبه و دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 9 الی 13

 

ملاقات بامدیران وکارگزاران:

روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 9 الی 13