دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Tuesday 24 November 2020  |   | Login
آموزش استان

ارتباط باواحدآموزش استان کرمانشاه

واحداداری

مسئول مربوطه

شماره تماس

داخلی

موبایل

مسئول آموزش

آقای سلیمی

8249745

103

09181323776

کارشناس آموزش

آقای حصاری

8249745

103

09183563700