یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
EN

مرکزآموزش کارگزاران

آموزش استان

 

ارتباط باواحدآموزش استان کرمانشاه

واحداداری

مسئول مربوطه

شماره تماس

داخلی

موبایل

مسئول آموزش

آقای سلیمی

8249745

106

09181323776

کارشناس آموزش

آقای ابراهیمی

8249745

106

38249745