دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Saturday 16 January 2021  |   | Login
گزارش فعالیتهای حج وزیارت استان درزمینه حج تمتع

                            

تصاویرهمایش متمرکزحج تمتع سال 1392 استان کرمانشاه                                 تصاویرهمایش متمرکز زنان حج گزار سال 93 استان کرمانشاه

                               

تصاویرهمایش متمرکزحج تمتع 1393 استان کرمانشاه                                                      تصاویرنمایشگاه هفته حج 93                                                                                         

گزارش فعالیتهای حج وزیارت استان درزمینه عمره مفرده