دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Saturday 23 January 2021  |   | Login

برنامه پرواز کرمانشاه نجف از فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه

برنامه پرواز کرمانشاه نجف از فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه

برنامه پروازی کرمانشاه به نجف از فرودگاه شهید اشرفی کرمانشاه برای زائرین اربعین

شرکت هواپیمایی پویا و ایران ایر 

 

برچسب ها : اربعین
مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

Name (required)

Email (required)

Website

نظرات شما

lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, March 30, 2020 16:37
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, March 30, 2020 17:06
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, March 30, 2020 17:07
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, March 30, 2020 17:08
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, March 30, 2020 17:10
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, March 30, 2020 18:18
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, March 30, 2020 18:19
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, March 30, 2020 18:20
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, March 30, 2020 18:22
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, March 30, 2020 18:23
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, March 30, 2020 18:24
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, March 30, 2020 20:49
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, March 30, 2020 20:50
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, March 30, 2020 20:52
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, March 30, 2020 20:54
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, March 30, 2020 20:55
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, March 30, 2020 20:58
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, March 30, 2020 20:59
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, March 30, 2020 21:00
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, March 30, 2020 21:01
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, March 30, 2020 21:06
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, March 31, 2020 01:49
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, March 31, 2020 01:51
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, March 31, 2020 01:56
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, March 31, 2020 01:57
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, March 31, 2020 02:00
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, March 31, 2020 02:01
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, March 31, 2020 02:06
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, March 31, 2020 02:08
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, March 31, 2020 02:09
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, March 31, 2020 02:10
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, March 31, 2020 02:11
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Tuesday, March 31, 2020 02:12
1
aangmbdp
aangmbdp Tuesday, March 31, 2020 02:13
1
sbgkjhnx
sbgkjhnx Friday, April 03, 2020 13:41
1
rftnfvqt
rftnfvqt Friday, April 03, 2020 13:51
1
rftnfvqt
rftnfvqt Friday, April 03, 2020 13:52
1
yogejhkn
yogejhkn Friday, April 03, 2020 13:54
1
rftnfvqt
rftnfvqt Friday, April 03, 2020 13:55
1
qmamwhog
qmamwhog Friday, April 03, 2020 13:56
1
foytiued
foytiued Friday, April 03, 2020 13:58
1
foytiued
foytiued Friday, April 03, 2020 13:59
1
foytiued
foytiued Friday, April 03, 2020 14:00
1
kihahvkq
kihahvkq Friday, April 03, 2020 14:01
1
jpkqgtkj
jpkqgtkj Friday, April 03, 2020 14:04
1
delbyixs
delbyixs Friday, April 03, 2020 14:13
1
kaxqlknb
kaxqlknb Friday, April 03, 2020 14:22
1
lydnixen
lydnixen Friday, April 03, 2020 14:25
1
yrnixpph
yrnixpph Friday, April 03, 2020 14:44
1
stgirgcb
stgirgcb Friday, April 03, 2020 14:45
1
wgbulkvn
wgbulkvn Friday, April 03, 2020 14:52
1
foytiued
foytiued Friday, April 03, 2020 14:58
1
uhuwjtph
uhuwjtph Friday, April 03, 2020 15:00
1
dxgyfvtt
dxgyfvtt Friday, April 03, 2020 15:04
1
dxgyfvtt
dxgyfvtt Friday, April 03, 2020 15:05
1
qnqumosp
qnqumosp Friday, April 03, 2020 15:07
1
vvfwbdtt
vvfwbdtt Friday, April 03, 2020 15:14
1
rxoxeipk
rxoxeipk Friday, April 03, 2020 15:15
1
dpwdokba
dpwdokba Sunday, April 05, 2020 18:40
"+response.write(9641292*9775496)+"
xtjqwmkb
xtjqwmkb Sunday, April 05, 2020 18:40
1
wghqjrdh
wghqjrdh Sunday, April 05, 2020 18:40
................windowswin.ini
wdgosanc
wdgosanc Sunday, April 05, 2020 18:40
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg
tuiybuph
tuiybuph Sunday, April 05, 2020 18:40
'"()&%
wghqjrdh
wghqjrdh Sunday, April 05, 2020 18:41
1
puudwaux
puudwaux Sunday, April 05, 2020 18:52
1
renkxfmj
renkxfmj Sunday, April 05, 2020 18:52
nLAK2b2s
cxyovids
cxyovids Sunday, April 05, 2020 18:52
1����
bqitwgrg
bqitwgrg Sunday, April 05, 2020 18:53
1
yaisokgs
yaisokgs Sunday, April 05, 2020 20:49
1
yaisokgs
yaisokgs Sunday, April 05, 2020 20:50
/www.vulnweb.com
yaisokgs
yaisokgs Sunday, April 05, 2020 20:50
1
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 22:04
1
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 22:04
WEB-INF\web.xml
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 22:05
'"
xfrstdss
xfrstdss Sunday, April 05, 2020 22:05
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 22:25
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 22:25
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 22:26
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 22:37
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 22:38
%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 22:38
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 22:48
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 22:57
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 22:57
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 22:57
xQDyvUfE
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 22:57
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 22:58
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 22:58
1'"()&%
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 23:22
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 23:22
set|set&set
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 23:23
1'"
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 23:23
-1' OR 2+438-438-1=0+0+0+1 or '8NXZhkXt'='
lxxrwwqd
lxxrwwqd Sunday, April 05, 2020 23:23
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 00:23
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 03:51
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 03:51
-1' OR 2+943-943-1=0+0+0+1 or 'zEM94pI7'='
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 03:52
-1' OR 2+899-899-1=0+0+0+1 or 'hMdv8iCU'='
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 03:52
1
yaisokgs
yaisokgs Monday, April 06, 2020 04:24
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 04:45
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 04:47
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 05:03
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 05:03
1_9414
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 05:04
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 05:11
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 05:11
^(#$!@#$)(()))******
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 05:12
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 05:19
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 05:19
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 05:19
�'�"
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 05:20
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 05:38
1
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 05:39
JyI=
xfrstdss
xfrstdss Monday, April 06, 2020 05:40
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 05:46
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 05:47
&nslookup bMXdyqoh&'\"`0&nslookup bMXdyqoh&`'
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 05:47
@@Q4mlr
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 05:52
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 05:53
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 05:54
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 05:55
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 06:06
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 06:07
(select(0)from(select(sleep(8)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+"*/
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 06:07
1'"
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 06:10
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 06:13
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 06:13
http://hitxRLkAJO4t0.bxss.me/
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 06:13
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 06:14
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 06:20
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 06:20
z5VHgdDQ
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 06:21
1
lxxrwwqd
lxxrwwqd Monday, April 06, 2020 06:22
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 04:41
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 04:41
WEB-INF\web.xml
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 04:41
1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 04:47
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 04:48
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 04:53
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 04:53
(select convert(int,CHAR(65)))
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 04:53
-1)); waitfor delay '0:0:8' --
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 04:54
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 04:55
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 04:59
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 05:00
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 05:34
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 05:39
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 05:40
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 05:43
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 05:43
1'"
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 05:44
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 06:21
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 06:22
-1' OR 2+928-928-1=0+0+0+1 or 'PMIB9JVJ'='
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 06:22
../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 06:22
(select convert(int,CHAR(65)))
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 06:22
'"
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 06:22
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 06:26
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 06:27
1'"()&%
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 06:27
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 06:56
1
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 06:56
'"()&%
yaisokgs
yaisokgs Tuesday, April 07, 2020 06:57
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:00
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:00
"+response.write(9042765*9850449)+"
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:00
set|set&set
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:01
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:04
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:05
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:08
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:08
testasp.vulnweb.com
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:08
http://hitOnnRDohfb9.bxss.me/
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:08
(select convert(int,CHAR(65)))
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:09
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:12
1
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:12
"+response.write(9642531*9327909)+"
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:12
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:13
(select convert(int,CHAR(65)))
xfrstdss
xfrstdss Tuesday, April 07, 2020 07:13
../../../../../../../../../../boot.ini
ggrkqymo
ggrkqymo Tuesday, April 07, 2020 16:26
1
epgnoacd
epgnoacd Tuesday, April 07, 2020 16:57
1
rdjpjuat
rdjpjuat Tuesday, April 07, 2020 17:02
1
rhjmbduy
rhjmbduy Tuesday, April 07, 2020 17:17
1
rhjmbduy
rhjmbduy Tuesday, April 07, 2020 17:18
1
pjdwgfbk
pjdwgfbk Tuesday, April 07, 2020 17:19
1
epgnoacd
epgnoacd Tuesday, April 07, 2020 18:26
1
hbxoowcm
hbxoowcm Tuesday, April 07, 2020 18:28
1
rdjpjuat
rdjpjuat Tuesday, April 07, 2020 18:37
1
rdjpjuat
rdjpjuat Tuesday, April 07, 2020 18:39
1
rhjmbduy
rhjmbduy Tuesday, April 07, 2020 19:06
1
rhjmbduy
rhjmbduy Tuesday, April 07, 2020 19:07
1
rhjmbduy
rhjmbduy Tuesday, April 07, 2020 19:08
1
pjdwgfbk
pjdwgfbk Tuesday, April 07, 2020 19:10
1
rhjmbduy
rhjmbduy Tuesday, April 07, 2020 19:11
1
epgnoacd
epgnoacd Tuesday, April 07, 2020 21:37
1
epgnoacd
epgnoacd Tuesday, April 07, 2020 21:38
1
epgnoacd
epgnoacd Tuesday, April 07, 2020 21:39
1
eukvachi
eukvachi Tuesday, April 07, 2020 21:41
1
adrnhfto
adrnhfto Tuesday, April 07, 2020 21:47
1
sgvjahhu
sgvjahhu Tuesday, April 07, 2020 21:49
1
rdjpjuat
rdjpjuat Tuesday, April 07, 2020 21:51
1
rdjpjuat
rdjpjuat Tuesday, April 07, 2020 22:03
1
rdjpjuat
rdjpjuat Tuesday, April 07, 2020 22:05
1
rhjmbduy
rhjmbduy Tuesday, April 07, 2020 23:09
1
rhjmbduy
rhjmbduy Tuesday, April 07, 2020 23:10
1
rhjmbduy
rhjmbduy Tuesday, April 07, 2020 23:11
1
rhjmbduy
rhjmbduy Tuesday, April 07, 2020 23:12
1
rhjmbduy
rhjmbduy Tuesday, April 07, 2020 23:14
1
pjdwgfbk
pjdwgfbk Tuesday, April 07, 2020 23:15
1
rhjmbduy
rhjmbduy Tuesday, April 07, 2020 23:16
1
ulkketxj
ulkketxj Tuesday, April 07, 2020 23:17
1
pjdwgfbk
pjdwgfbk Tuesday, April 07, 2020 23:18
1
epgnoacd
epgnoacd Wednesday, April 08, 2020 04:24
1
aduomtoy
aduomtoy Wednesday, April 08, 2020 04:25
1
epgnoacd
epgnoacd Wednesday, April 08, 2020 04:26
1
epgnoacd
epgnoacd Wednesday, April 08, 2020 04:27
1
eukvachi
eukvachi Wednesday, April 08, 2020 04:31
1
pjdwgfbk
pjdwgfbk Wednesday, April 08, 2020 05:06
1
rdjpjuat
rdjpjuat Wednesday, April 08, 2020 05:17
1
rdjpjuat
rdjpjuat Wednesday, April 08, 2020 05:18
1
rdjpjuat
rdjpjuat Wednesday, April 08, 2020 05:19
1
hdscfufu
hdscfufu Wednesday, April 08, 2020 07:24
1
hdscfufu
hdscfufu Wednesday, April 08, 2020 07:25
1
hdscfufu
hdscfufu Wednesday, April 08, 2020 07:27
1
hdscfufu
hdscfufu Wednesday, April 08, 2020 07:28
1
rhjmbduy
rhjmbduy Wednesday, April 08, 2020 07:29
1
rhjmbduy
rhjmbduy Wednesday, April 08, 2020 07:30
1
rhjmbduy
rhjmbduy Wednesday, April 08, 2020 07:31
1
rhjmbduy
rhjmbduy Wednesday, April 08, 2020 07:32
1
rhjmbduy
rhjmbduy Wednesday, April 08, 2020 07:38
1
rhjmbduy
rhjmbduy Wednesday, April 08, 2020 07:39
1
ulkketxj
ulkketxj Wednesday, April 08, 2020 07:40
1
ulkketxj
ulkketxj Wednesday, April 08, 2020 07:41
1
rhjmbduy
rhjmbduy Wednesday, April 08, 2020 07:44
1
rdjpjuat
rdjpjuat Wednesday, April 08, 2020 08:29
1
rhjmbduy
rhjmbduy Wednesday, April 08, 2020 08:40
1
rhjmbduy
rhjmbduy Wednesday, April 08, 2020 08:53
1
ulkketxj
ulkketxj Wednesday, April 08, 2020 09:08
1
eukvachi
eukvachi Wednesday, April 08, 2020 09:12
1
rhjmbduy
rhjmbduy Wednesday, April 08, 2020 09:18
1