دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Sunday 24 January 2021  |   | Login

آزمون ارتقاء مدیران ،معاونین ومامورین اجرایی کاروانها ومجموعه هابرگزارگردید

آزمون ارتقاء مدیران ،معاونین ومامورین اجرایی کاروانها ومجموعه هابرگزارگردید

آزمون ارتقاء مدیران ومعاونین کاروان ها ،معاونین مجموعه ها ومامورین اجرایی سال اولی کاروانها ومجموعه هادرمحل این مدیریت برگزارگردید.

مدیریت حج وزیارت استان افزود این ازمون بطور همزمان درکلیه مراکزاستانها بجز استان ایلام راس ساعت 15 برگزار گردید.
حامددارابی بیان نموداین ازمون 70نفر ثبت نام کننده داشته که باحضور 52 نفر شرکت کننده ازاستان کرمانشاه وایلام درمحل این مدیریت برگزار وراس ساعت 17 نیز خاتمه که انشالله دراینده نزدیک نتایج ان اعلام خواهد شد.

برچسب ها : ازمون /ارتقا
مدیر سایت امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

ارسال نظرات

Name (required)

Email (required)

Website

نظرات شما

Cheng
Cheng Sunday, January 06, 2019 20:55
We may aⅼmost all gain from studying more about ourselves and our overall
heaⅼtһ and hеalth. A numƅer ߋf actіοns and animation levels can easily contain wonderful gain to us,
and all of us have to master more info about them. Y᧐ur blog page sеems to have presеnted Ƅenefіcial information that will be usefuⅼ to
numerous communitiеѕ and individuals, and I just enjoy the writing уour proficiency in this
way.