دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Saturday 23 January 2021  |   | Login

نامه مقامات عربستاني مقدمه‌اي براي رفع تعليق عمره است

نامه مقامات عربستاني مقدمه‌اي براي رفع تعليق عمره است
حجت الاسلام و المسلمين احمد سالك، رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو باخبرنگار پايگاه اطلاع رساني حج به موضوع تعليق عمره اشاره كرد و گفت: موضوع حج و عظمت خانه خدا و زيارت اين مكان مقدس، موضوعي عبادي و مقدس است و هيچ كدام از اين مسائل از جمله تعليق‌ عمره نمي‌تواند آن را تحت الشعاع قرار دهد.

رييس فراكسيون حج و زيارت مجلس درباره زمان احتمالي رفع تعليق عمره گفت: اين مسأله هم گذرا است و نامه اي كه مقامات عربستان به مقامات ايراني نوشتند و از اشد مجازات براي خاطيان خبر دادند، مقدمه‌اي براي بر طرف شدن تعليق عمره مفرده به شمار مي‌آيد.

وي در پاسخ به اين سؤال كه برخي در پيامها و پيامك هايي در شبكه هاي مجازي، خواهان جايگزين شدن سفر عتبات عاليات به جاي زيارت خانه خدا هستند، افزود: بله در بحبوحه اين امر يك عده سوء استفاده كردند ولي اولويت دادن زيارت عتبات به زيارت سرزمين وحي امر بيهوده اي است و در نگاه اسلامي هر كدام از اين اماكن مقدس جايگاه مخصوص به خود دارند.
مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

Name (required)

Email (required)

Website

نظرات شما

yqyaxdru
yqyaxdru Monday, March 30, 2020 16:40
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 17:00
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 17:01
1
yqyaxdru
yqyaxdru Monday, March 30, 2020 17:13
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, March 30, 2020 17:14
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 18:04
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 18:06
1
yqyaxdru
yqyaxdru Monday, March 30, 2020 18:34
1
bfikgeey
bfikgeey Monday, March 30, 2020 18:35
1
bfikgeey
bfikgeey Monday, March 30, 2020 18:36
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:16
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:22
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:24
1
yqyaxdru
yqyaxdru Monday, March 30, 2020 21:21
1
bfikgeey
bfikgeey Monday, March 30, 2020 21:23
1
nrjrhwkq
nrjrhwkq Monday, March 30, 2020 21:25
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, March 30, 2020 21:26
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, March 30, 2020 21:28
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 00:46
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 00:47
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 00:58
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 00:59
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 01:01
1
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, March 31, 2020 02:53
1
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, March 31, 2020 02:54
1
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, March 31, 2020 02:57
1
bfikgeey
bfikgeey Tuesday, March 31, 2020 02:58
1
bfikgeey
bfikgeey Tuesday, March 31, 2020 03:00
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, March 31, 2020 03:04
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, March 31, 2020 03:05
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, March 31, 2020 03:06
1
doiaiqnn
doiaiqnn Sunday, April 05, 2020 19:32
1
twinekxl
twinekxl Sunday, April 05, 2020 23:53
1
ymigxfrg
ymigxfrg Sunday, April 05, 2020 23:54
${10000208+9999696}
yeivvasi
yeivvasi Sunday, April 05, 2020 23:54
1'"()&%
rjhaxlve
rjhaxlve Sunday, April 05, 2020 23:54
1
ptuyqoxd
ptuyqoxd Monday, April 06, 2020 00:04
1
ptuyqoxd
ptuyqoxd Monday, April 06, 2020 00:04
response.write(9543541*9211597)
oxogdmmo
oxogdmmo Monday, April 06, 2020 00:04
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
oxogdmmo
oxogdmmo Monday, April 06, 2020 00:04
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
cyaagosy
cyaagosy Monday, April 06, 2020 00:05
-1" OR 2+82-82-1=0+0+0+1 --
jltbxboy
jltbxboy Monday, April 06, 2020 00:05
1
svufugll
svufugll Monday, April 06, 2020 00:06
1
svufugll
svufugll Monday, April 06, 2020 00:07
1
bwoisoka
bwoisoka Monday, April 06, 2020 00:14
1
mshcgobs
mshcgobs Monday, April 06, 2020 00:15
testasp.vulnweb.com
svxooktv
svxooktv Monday, April 06, 2020 00:16
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 05:05
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 05:05
..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 05:05
'"()&%
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 05:06
1
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 02:56
1
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 02:56
................windowswin.ini
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 02:56
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 02:56
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 02:57
1
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:02
1
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:03
-1' OR 2+799-799-1=0+0+0+1 --
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:03
(select convert(int,CHAR(65)))
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:03
1
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:08
1
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:09
-1 OR 2+106-106-1=0+0+0+1
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:09
................windowswin.ini
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:09
WEB-INF/web.xml
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:09
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:09
1
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:14
1
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:15
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:15
'"()
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:38
1
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:38
-1);select pg_sleep(8); --
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:43
1
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:43
"+response.write(9439289*9023925)+"
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:44
1'"
yqyaxdru
yqyaxdru Tuesday, April 07, 2020 03:44
1
thetrlda
thetrlda Tuesday, April 07, 2020 16:31
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 17:08
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 17:10
1
thetrlda
thetrlda Tuesday, April 07, 2020 17:26
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 18:49
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 18:52
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 18:53
1
thetrlda
thetrlda Tuesday, April 07, 2020 19:27
1
thetrlda
thetrlda Tuesday, April 07, 2020 19:28
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 19:29
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:28
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:29
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:31
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:35
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:36
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:40
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:41
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:43
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 23:27
1
thetrlda
thetrlda Tuesday, April 07, 2020 23:51
1
thetrlda
thetrlda Tuesday, April 07, 2020 23:52
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 23:54
1
thetrlda
thetrlda Tuesday, April 07, 2020 23:55
1
thetrlda
thetrlda Tuesday, April 07, 2020 23:56
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 04:47
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:08
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:09
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:21
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:23
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:24
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:27
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:28
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:29
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:30
1
thetrlda
thetrlda Wednesday, April 08, 2020 09:07
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 09:10
1
vlsyenta
vlsyenta Wednesday, April 08, 2020 09:17
1
dwwdekqs
dwwdekqs Wednesday, April 08, 2020 09:25
1