دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Saturday 23 January 2021  |   | Login

توضیحات ستاد عمره و عتبات دانشگایان در خصوص دانشجویان جامانده از عمره

توضیحات ستاد عمره و عتبات دانشگایان در خصوص دانشجویان جامانده از عمره
معاون ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: سهمیه عمره تعدادی از اساتید و دانشجویان جامانده که به علت تاخیر در صدور ویزا و لغو عمره از اعزام به سفرعمره جاماندند، برای دوره بعدی محفوظ خواهد بود و جای نگرانی برای زائرین وجود ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان حج و زیارت به نقل از سایت لبیک، محمد زارع معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با توجه به لغو سفر عمره و اعزام نشدن تعدادی از کاروان های دانشگاهیان گفت:سهمیه عمره تعدادی از اساتید و دانشجویان جامانده که به علت تاخیر در صدور ویزا و لغو عمره از اعزام به سفرعمره جاماندند، برای دوره بعدی محفوظ خواهد بود و جای نگرانی برای زائرین وجود ندارد.

وی افزود:زائرین مشمول اگر تا دوره بعدی به خدمت سربازی اعزام شوند، برای خروج از کشور باید با یگان خدمتی خود هماهنگی های لازم را انجام دهند.همچنین پسران مشمول که به عمره اعزام نشدند، برای دوره بعدی نیاز به گرفتن مجدد تعهد نامه محضری و معافیت تحصیلی نخواهند داشت و مدارک در ستاد موجود است.

زارع در خصوص تبدیل سهمیه از مجردی به متاهلی برای زائران جامانده نیز گفت:پسران مجرد جامانده اگر تا دوره بعدی متاهل شوند، به صورت متاهلی اعزام خواهند شد و منعی در تبدیل سهمیه از مجردی به متاهلی وجود ندارد.

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره در خصوص فیش های واریز شده عوارض خروج از کشور هم گفت:متاسفانه امکان عودت این فیش ها وجود ندارد و زائرین می توانند فیش ها را برای دوره بعدی عمره نزد خود نگه دارند و یا اینکه برای سفر هوایی عتبات از این فیش ها استفاده کنند.

محمد زارع در خصوص سهمیه بدون نوبت عتبات برای زائرین جامانده نیز گفت:کلیه زائرین جامانده از سفر عمره می توانند از سهمیه عتبات بدون نوبت و قرعه کشی که در ماه های مرداد و شهریور ماه انجام خواهد شد، بهره مند شوند.قیمت سفر عتبات به صورت زمینی حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و به صورت هوایی یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود و کسانی که از وام عمره استفاده نکرده اند، می توانند برای سفر عتبات وام یک میلیون تومانی از بانک تجارت دریافت کنند.

معاون اجرایی و اعزام ستاد در خصوص آینده عمره تصریح کرد:لغو عمره با تصمیم دولت صورت گرفته و اگر عمره مجددا راه اندازی شود، زمان اعزام دانشگاهیان به سرزمین وحی بستگی به زمان بازگشایی مجدد آن خواهد بود.

وی در خصوص مبالغ عمره که از حساب دانشجویان کسر شده نیز گفت :مبالغ برداشت شده عمره اوایل اردیبشهت ماه به حساب زائرین عودت داده می شود و قابل برداشت هم خواهد بود.همچنین برداشت پول از حساب به منزله انصراف نیست و با راه اندازی مجدد عمره، فراخوان مجددی برای واریز هزینه صادر خواهیم نمود.

زارع در خصوص ذخیره های عمره هم گفت :تنها زائرین ذخیره ای که در کاروان قرار داشتند، سهمیه عمره برای دوره بعدی خواهند داشت.

گفتنی است استفاده از سهمیه عتبات تداخلی با اعزام زائرین به عمره ندارد و سهمیه عمره در هر شکل محفوظ خواهد بود.

مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

Name (required)

Email (required)

Website

نظرات شما

tjyobjbk
tjyobjbk Monday, March 30, 2020 16:40
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 17:00
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 17:01
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, March 30, 2020 17:14
1
aeglhnho
aeglhnho Monday, March 30, 2020 17:16
1
aeglhnho
aeglhnho Monday, March 30, 2020 17:17
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, March 30, 2020 17:23
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 18:04
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 18:06
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 18:08
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, March 30, 2020 18:36
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, March 30, 2020 18:37
1
uyivarpm
uyivarpm Monday, March 30, 2020 18:40
1
uyivarpm
uyivarpm Monday, March 30, 2020 18:41
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:19
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:21
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:23
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:24
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, March 30, 2020 20:26
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 20:27
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, March 30, 2020 21:25
1
bfikgeey
bfikgeey Monday, March 30, 2020 21:26
1
bfikgeey
bfikgeey Monday, March 30, 2020 21:28
1
uyivarpm
uyivarpm Monday, March 30, 2020 21:34
1
uyivarpm
uyivarpm Monday, March 30, 2020 21:37
1
uyivarpm
uyivarpm Monday, March 30, 2020 21:39
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 00:53
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 01:00
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 01:01
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, March 31, 2020 01:02
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:05
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:07
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:10
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, March 31, 2020 03:01
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, March 31, 2020 03:02
1
bfikgeey
bfikgeey Tuesday, March 31, 2020 03:03
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, March 31, 2020 03:04
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, March 31, 2020 03:05
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, March 31, 2020 03:10
1
uyivarpm
uyivarpm Tuesday, March 31, 2020 03:20
1
uyivarpm
uyivarpm Tuesday, March 31, 2020 03:21
1
uyivarpm
uyivarpm Tuesday, March 31, 2020 03:26
1
msloydud
msloydud Tuesday, March 31, 2020 03:28
1
msloydud
msloydud Tuesday, March 31, 2020 03:29
1
msloydud
msloydud Tuesday, March 31, 2020 03:30
1
msloydud
msloydud Tuesday, March 31, 2020 03:31
1
'+response.write(9820160*9699962)+'
'+response.write(9820160*9699962)+' Sunday, April 05, 2020 21:50
1
crepmuev
crepmuev Sunday, April 05, 2020 21:50
../../../../../../../../../../boot.ini
yssiycko
yssiycko Sunday, April 05, 2020 22:04
1
awpvwgup
awpvwgup Sunday, April 05, 2020 22:05
1
gelcmlyc
gelcmlyc Sunday, April 05, 2020 22:06
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 00:13
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 00:14
\
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 00:15
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 00:23
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 00:23
1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 00:23
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 00:24
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:09
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:17
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:17
&nslookup FpQUrg51&'\"`0&nslookup FpQUrg51&`'
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:17
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:18
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:24
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:25
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:25
http://hitQq6pkvYe4V.bxss.me/
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:25
1
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 04:46
1
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 04:47
'"()&%
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 04:47
1
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 04:55
1
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 04:55
testasp.vulnweb.com
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 04:55
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 04:56
1
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 04:59
1
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 05:04
1
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 05:04
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 15:50
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 15:50
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 15:51
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 15:59
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 15:59
1
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Monday, April 06, 2020 15:59
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 15:59
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:00
/www.vulnweb.com
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:00
http://hitr0w8ZVYjC0.bxss.me/
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:00
http://hitab6wN8hlqE.bxss.me/
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:00
http://hitW8EpOGwk6v.bxss.me/
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:00
http://hitfP1Zh4sEEy.bxss.me/
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:00
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:01
1'"
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:01
\
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:01
1����
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:01
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:01
@@SWuFU
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:01
JyI=
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:01
�'�"
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:01
�''�""
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:01
(select convert(int,CHAR(65)))
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
@@jJgUT
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
'"
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
1'"
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
\
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
1����
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
@@fTfps
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
JyI=
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
�'�"
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
�''�""
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:02
(select convert(int,CHAR(65)))
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:03
@@lQiZa
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:03
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:04
1'"()&%
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:04
'"()&%
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:04
1_9023
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:04
acu1158%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9uca1158
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:04
acux8449%C0%BEz1%C0%BCz2a%90bcxuca8449
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:04
CWS%07%0e000x%9c%3d%8d1N%c3%40%10E%df%ae%8d%bdI%08)%d3%40%1d%a0%a2%05%09%11%89HiP%22%05D%8bF%8e%0bG%26%1b%d9%8e%117%a0%a2%dc%82%8a%1br%04X;%21S%8c%fe%cc%9b%f9%ff%aa%cb7Jq%af%7f%ed%f2.%f8%01>%9e%18p%c9c%9al%8b%aczG%f2%dc%beM%ec%abdkj%1e%ac%2c%9f%a5(%b1%eb%89T%c2Jj)%93%22%dbT7%24%9c%8fH%cbD6)%a3%0bx)%ac%ad%d8%92%fb%1f%5c%07C%ac%7c%80Q%a7Nc%f4b%e8%fa%98%20b_%26%1c%9f5%20h%f1%d1g%0f%14%c1%0a%5ds%8d%8b0Q%a8L<%9b6%d4L%bd_%a8w%7e%9d%5b%17%f3/%5b%dcm%7b%ef%cb%ef%e6%8d:n-%fb%b3%c3%dd.%e3d1d%ec%c7%3f6%cd0%09
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:04
{{9999375*9999883}}
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:04
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:04
1EVRHM[!+!]
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:04
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:04
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:05
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:06
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:07
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:08
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:10
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:11
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:12
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:22
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:23
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:36
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:50
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:51
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:53
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:54
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:56
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:57
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 16:58
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 17:01
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 17:02
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 17:04
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 17:05
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 17:06
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 17:08
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 17:09
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 17:10
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 17:11
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 17:13
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 17:14
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 17:15
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 17:17
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 17:18
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 19:07
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 19:32
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 19:56
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 21:03
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 21:12
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 21:16
1
opvrkqvi
opvrkqvi Monday, April 06, 2020 23:59
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 00:59
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:13
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 01:27
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 03:18
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 04:02
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 05:55
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 05:57
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 05:57
../../../../../../../../../../windows/win.ini
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 05:57
1'"
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 06:00
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:05
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:06
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:09
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:09
-1));select pg_sleep(15); --
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:09
-1" OR 2+180-180-1=0+0+0+1 --
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:10
�'�"
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:10
1_9464
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:10
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:11
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:13
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:14
(select(0)from(select(sleep(8)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(8)))v)+"*/
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:18
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:18
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:19
1
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini Tuesday, April 07, 2020 06:21
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:22
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:22
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 06:23
1
aeglhnho
aeglhnho Tuesday, April 07, 2020 06:56
1
aeglhnho
aeglhnho Tuesday, April 07, 2020 06:57
1
aeglhnho
aeglhnho Tuesday, April 07, 2020 07:01
1
aeglhnho
aeglhnho Tuesday, April 07, 2020 07:01
..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini
aeglhnho
aeglhnho Tuesday, April 07, 2020 07:02
1
opvrkqvi
opvrkqvi Tuesday, April 07, 2020 07:05
1
ndmfoylj
ndmfoylj Tuesday, April 07, 2020 16:32
1
pyhpegng
pyhpegng Tuesday, April 07, 2020 16:33
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 17:09
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 17:11
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 17:12
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 17:14
1
pyhpegng
pyhpegng Tuesday, April 07, 2020 17:31
1
pyhpegng
pyhpegng Tuesday, April 07, 2020 17:32
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 18:51
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 18:58
1
pyhpegng
pyhpegng Tuesday, April 07, 2020 19:39
1
pyhpegng
pyhpegng Tuesday, April 07, 2020 19:40
1
pyhpegng
pyhpegng Tuesday, April 07, 2020 19:41
1
oyrltyba
oyrltyba Tuesday, April 07, 2020 19:42
1
pyhpegng
pyhpegng Tuesday, April 07, 2020 19:46
1
pyhpegng
pyhpegng Tuesday, April 07, 2020 21:55
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:32
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:33
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:34
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:38
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:39
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 22:53
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Tuesday, April 07, 2020 23:15
1
pyhpegng
pyhpegng Wednesday, April 08, 2020 00:14
1
pyhpegng
pyhpegng Wednesday, April 08, 2020 00:15
1
pyhpegng
pyhpegng Wednesday, April 08, 2020 00:16
1
pyhpegng
pyhpegng Wednesday, April 08, 2020 00:17
1
pyhpegng
pyhpegng Wednesday, April 08, 2020 00:18
1
oyrltyba
oyrltyba Wednesday, April 08, 2020 00:21
1
oyrltyba
oyrltyba Wednesday, April 08, 2020 00:22
1
oyrltyba
oyrltyba Wednesday, April 08, 2020 00:23
1
oyrltyba
oyrltyba Wednesday, April 08, 2020 00:24
1
oyrltyba
oyrltyba Wednesday, April 08, 2020 04:21
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:19
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:20
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:21
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:22
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:23
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:49
1
mqmrtvhd
mqmrtvhd Wednesday, April 08, 2020 06:50
1
olheicdc
olheicdc Wednesday, April 08, 2020 06:51
1
pyhpegng
pyhpegng Wednesday, April 08, 2020 09:05
1
pyhpegng
pyhpegng Wednesday, April 08, 2020 09:16
1
pyhpegng
pyhpegng Wednesday, April 08, 2020 09:22
1
pyhpegng
pyhpegng Wednesday, April 08, 2020 09:25
1