دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Saturday 23 January 2021  |   | Login

استعلام قبوض ودیعه گذاری حج تمتع و استعلام اولویت اسناد ودیعه گذاری عمره مفرده بر روی سامانه

 • 25 February 2020
 • 11:08
 • حج تمتع
 • 166 دیدگاه
 • 444 بازدید
 • Article Rating

به اطلاع زائرین محترم می رساند، استعلام قبوض ودیعه گذاری حج تمتع و استعلام اولویت اسناد ودیعه گذاری عمره مفرده بر روی سامانه USSD با شماره گیری کد دستوری #64511*4* راه اندازی شده است.

مراحل استعلام با کد دستوری ذکر شده بشرح زیر می باشد :

 1. کد دستوری #64511*4* در گوشی خود شماره گیری گردد.
 2. گزینه" 1‏- استعلام قبض ودیعه گذاری "، نمایش داده می شود که عدد 1 وارد شود.
 3. در مرحله بعد گزینه های" 1‏- قبض ودیعه گذاری حج تمتع" و" 2‏- قبض ودیعه گذاری عمره مفرده" نمایش داده می شود که باید یکی از آن ها انتخاب شود.
 4.  سپس کد ملی وارد شود.
 5. در این مرحله شماره قبض وارد می گردد.
 6. سپس شماره شعبه وارد شود.
 7.  در آخر نتیجه استعلام نمایش داده می شود.
مدیر سایت امتیاز به خبر :

ارسال نظرات

Name (required)

Email (required)

Website

نظرات شما

seesxyut
seesxyut Monday, March 30, 2020 16:42
1
wngbfmwg
wngbfmwg Monday, March 30, 2020 16:44
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 17:03
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 17:04
1
seesxyut
seesxyut Monday, March 30, 2020 17:20
1
seesxyut
seesxyut Monday, March 30, 2020 17:21
1
rokytkft
rokytkft Monday, March 30, 2020 17:22
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 18:11
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 18:13
1
seesxyut
seesxyut Monday, March 30, 2020 18:47
1
bvcolfms
bvcolfms Monday, March 30, 2020 18:48
1
seesxyut
seesxyut Monday, March 30, 2020 18:50
1
tekyhwss
tekyhwss Monday, March 30, 2020 18:51
1
hpljidli
hpljidli Monday, March 30, 2020 18:52
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 20:34
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 20:35
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 20:37
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 20:38
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 20:39
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, March 30, 2020 20:40
1
seesxyut
seesxyut Monday, March 30, 2020 21:48
1
seesxyut
seesxyut Monday, March 30, 2020 21:50
1
bvcolfms
bvcolfms Monday, March 30, 2020 21:51
1
tekyhwss
tekyhwss Monday, March 30, 2020 21:56
1
hpljidli
hpljidli Monday, March 30, 2020 21:58
1
hpljidli
hpljidli Monday, March 30, 2020 21:59
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:20
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:21
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:22
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:28
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:29
1
ftlblymn
ftlblymn Tuesday, March 31, 2020 01:32
1
seesxyut
seesxyut Tuesday, March 31, 2020 03:48
1
bvcolfms
bvcolfms Tuesday, March 31, 2020 03:49
1
kefhktbg
kefhktbg Sunday, April 05, 2020 18:42
1
kuetibbr
kuetibbr Sunday, April 05, 2020 20:52
1
dqetervh
dqetervh Sunday, April 05, 2020 20:53
................windowswin.ini
kudfpyij
kudfpyij Sunday, April 05, 2020 20:53
1
kdagnggx
kdagnggx Sunday, April 05, 2020 20:54
1
pgwwlupl
pgwwlupl Sunday, April 05, 2020 20:54
�''�""
kdagnggx
kdagnggx Sunday, April 05, 2020 20:55
1
lvqcyfag
lvqcyfag Sunday, April 05, 2020 21:02
1
ulrqwsuk
ulrqwsuk Sunday, April 05, 2020 21:03
1
mlctbbmj
mlctbbmj Sunday, April 05, 2020 22:15
1
xubiflye
xubiflye Sunday, April 05, 2020 22:15
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
kupudsqu
kupudsqu Sunday, April 05, 2020 22:16
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
xubiflye
xubiflye Sunday, April 05, 2020 22:16
1
mlctbbmj
mlctbbmj Sunday, April 05, 2020 22:17
1
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 22:38
1
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 22:39
$(nslookup rYaRiAax)
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 22:39
http://hitszymv2eF5B.bxss.me/
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 22:58
aUdEVGrP
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 22:58
1
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 22:58
^(#$!@#$)(()))******
ftlblymn
ftlblymn Sunday, April 05, 2020 22:59
1
seesxyut
seesxyut Monday, April 06, 2020 03:37
1
seesxyut
seesxyut Monday, April 06, 2020 03:37
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
seesxyut
seesxyut Monday, April 06, 2020 03:38
1
seesxyut
seesxyut Monday, April 06, 2020 03:44
1
seesxyut
seesxyut Monday, April 06, 2020 03:46
1
seesxyut
seesxyut Monday, April 06, 2020 03:53
1
seesxyut
seesxyut Monday, April 06, 2020 03:53
WEB-INF/web.xml
seesxyut
seesxyut Monday, April 06, 2020 03:54
\
seesxyut
seesxyut Monday, April 06, 2020 03:54
1
rokytkft
rokytkft Monday, April 06, 2020 05:04
1
rokytkft
rokytkft Monday, April 06, 2020 05:04
)
rokytkft
rokytkft Monday, April 06, 2020 05:04
";print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a="
rokytkft
rokytkft Monday, April 06, 2020 05:05
1
rokytkft
rokytkft Monday, April 06, 2020 05:12
1
rokytkft
rokytkft Monday, April 06, 2020 05:12
-1 OR 2+893-893-1=0+0+0+1
rokytkft
rokytkft Monday, April 06, 2020 05:13
http://hit8ThLhXBbPv.bxss.me/
rokytkft
rokytkft Monday, April 06, 2020 05:13
1
rokytkft
rokytkft Monday, April 06, 2020 05:20
1
rokytkft
rokytkft Monday, April 06, 2020 05:21
-1; waitfor delay '0:0:14' --
rokytkft
rokytkft Monday, April 06, 2020 05:21
^(#$!@#$)(()))******
rokytkft
rokytkft Monday, April 06, 2020 05:21
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini
../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//../..//windows/win.ini Monday, April 06, 2020 05:21
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 05:47
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 05:48
-1));select pg_sleep(10); --
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 05:48
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 05:54
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:00
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:01
${9999000+10000043}
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:01
';print(md5(acunetix_wvs_security_test));$a='
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:02
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:03
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:08
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:08
/.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./.\\./windows/win.ini
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:08
${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))}\
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:09
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:14
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:14
%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%af%c0%ae%c0%ae%c0%afwindows%c0%afwin.ini
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:14
1'"()&%
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:15
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:21
1
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:22
../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././../.../.././windows/win.ini
ftlblymn
ftlblymn Monday, April 06, 2020 06:22
1
seesxyut
seesxyut Tuesday, April 07, 2020 05:06
1
seesxyut
seesxyut Tuesday, April 07, 2020 05:06
&nslookup ehFt6bJW&'\"`0&nslookup ehFt6bJW&`'
seesxyut
seesxyut Tuesday, April 07, 2020 05:06
................windowswin.ini
seesxyut
seesxyut Tuesday, April 07, 2020 05:06
..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5c..%5cwindows%5cwin.ini
seesxyut
seesxyut Tuesday, April 07, 2020 05:06
1'"
seesxyut
seesxyut Tuesday, April 07, 2020 05:11
1
seesxyut
seesxyut Tuesday, April 07, 2020 05:11
WEB-INF/web.xml
seesxyut
seesxyut Tuesday, April 07, 2020 05:11
^(#$!@#$)(()))******
seesxyut
seesxyut Tuesday, April 07, 2020 05:12
1
seesxyut
seesxyut Tuesday, April 07, 2020 05:17
1
seesxyut
seesxyut Tuesday, April 07, 2020 05:17
Http://testasp.vulnweb.com/t/fit.txt
bvcolfms
bvcolfms Tuesday, April 07, 2020 05:57
1
"+response.write(9551162*9015804)+" Tuesday, April 07, 2020 06:02
1
bvcolfms
bvcolfms Tuesday, April 07, 2020 06:03
1
bvcolfms
bvcolfms Tuesday, April 07, 2020 06:06
1
bvcolfms
bvcolfms Tuesday, April 07, 2020 06:06
-1);select pg_sleep(24); --
bvcolfms
bvcolfms Tuesday, April 07, 2020 06:06
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
bvcolfms
bvcolfms Tuesday, April 07, 2020 06:07
1
bvcolfms
bvcolfms Tuesday, April 07, 2020 06:10
1
bvcolfms
bvcolfms Tuesday, April 07, 2020 06:10
testasp.vulnweb.com
bvcolfms
bvcolfms Tuesday, April 07, 2020 06:10
Hk3oC8pX
bvcolfms
bvcolfms Tuesday, April 07, 2020 06:10
Tcj58KLl
bvcolfms
bvcolfms Tuesday, April 07, 2020 06:11
'"
bvcolfms
bvcolfms Tuesday, April 07, 2020 06:11
1
tekyhwss
tekyhwss Tuesday, April 07, 2020 06:40
1
tekyhwss
tekyhwss Tuesday, April 07, 2020 06:41
http://testasp.vulnweb.com/t/xss.html?%00.jpg
tekyhwss
tekyhwss Tuesday, April 07, 2020 06:41
http://hiti397NzxFqy.bxss.me/
hpljidli
hpljidli Tuesday, April 07, 2020 06:57
1
hpljidli
hpljidli Tuesday, April 07, 2020 06:57
1 waitfor delay '0:0:6' --
hpljidli
hpljidli Tuesday, April 07, 2020 06:58
1
hpljidli
hpljidli Tuesday, April 07, 2020 07:01
1
hpljidli
hpljidli Tuesday, April 07, 2020 07:01
s4mINfov
hpljidli
hpljidli Tuesday, April 07, 2020 07:01
${10000255+9999106}
hpljidli
hpljidli Tuesday, April 07, 2020 07:02
1'"
hpljidli
hpljidli Tuesday, April 07, 2020 07:02
1
hpljidli
hpljidli Tuesday, April 07, 2020 07:04
1
whhcyhhl
whhcyhhl Tuesday, April 07, 2020 16:37
1
cuxpuoud
cuxpuoud Tuesday, April 07, 2020 16:38
1
lgwdoieu
lgwdoieu Tuesday, April 07, 2020 16:53
1
xvytiutf
xvytiutf Tuesday, April 07, 2020 16:54
1
whhcyhhl
whhcyhhl Tuesday, April 07, 2020 17:40
1
whhcyhhl
whhcyhhl Tuesday, April 07, 2020 17:41
1
lgwdoieu
lgwdoieu Tuesday, April 07, 2020 18:15
1
rgwlugdj
rgwlugdj Tuesday, April 07, 2020 18:19
1
rgwlugdj
rgwlugdj Tuesday, April 07, 2020 18:20
1
whhcyhhl
whhcyhhl Tuesday, April 07, 2020 19:56
1
whhcyhhl
whhcyhhl Tuesday, April 07, 2020 19:57
1
whhcyhhl
whhcyhhl Tuesday, April 07, 2020 19:58
1
lgwdoieu
lgwdoieu Tuesday, April 07, 2020 21:13
1
lgwdoieu
lgwdoieu Tuesday, April 07, 2020 21:15
1
rgwlugdj
rgwlugdj Tuesday, April 07, 2020 21:21
1
rgwlugdj
rgwlugdj Tuesday, April 07, 2020 21:22
1
whhcyhhl
whhcyhhl Wednesday, April 08, 2020 00:51
1
mjqnnpdc
mjqnnpdc Wednesday, April 08, 2020 00:52
1
whhcyhhl
whhcyhhl Wednesday, April 08, 2020 00:53
1
whhcyhhl
whhcyhhl Wednesday, April 08, 2020 00:54
1
whhcyhhl
whhcyhhl Wednesday, April 08, 2020 00:55
1
whhcyhhl
whhcyhhl Wednesday, April 08, 2020 00:56
1
whhcyhhl
whhcyhhl Wednesday, April 08, 2020 00:58
1
lgwdoieu
lgwdoieu Wednesday, April 08, 2020 03:33
1
lgwdoieu
lgwdoieu Wednesday, April 08, 2020 03:34
1
lgwdoieu
lgwdoieu Wednesday, April 08, 2020 03:35
1
lgwdoieu
lgwdoieu Wednesday, April 08, 2020 03:36
1
lgwdoieu
lgwdoieu Wednesday, April 08, 2020 03:38
1
rgwlugdj
rgwlugdj Wednesday, April 08, 2020 03:50
1
rgwlugdj
rgwlugdj Wednesday, April 08, 2020 03:51
1
rgwlugdj
rgwlugdj Wednesday, April 08, 2020 09:13
1
whhcyhhl
whhcyhhl Wednesday, April 08, 2020 09:15
1
توکلی
توکلی Saturday, April 25, 2020 17:00
سلام منظورازشماره قبض دراستعلام حج تمتع شماره 15رقمی فیش واریز وجه هست یا شماره 8رقمی گواهی ودیعه ممنون