شنبه 16 اسفند 1399
EN

خبرگزاری

(آرشیو ماه آبان 2018)

تاریخ برگشت کاروانهای اعزامی ازفرودگاه استان کرمانشاه اعلام گردید

تاریخ برگشت کاروانهای اعزامی ازفرودگاه استان کرمانشاه اعلام گردید

ضمن آرزوی قبولی زیارت زائرین حج تمتع 97 ،جدول زمان بندی پروازهای برگشت زائرین حج تمتع 97 اعزامی ازفرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه طی فایل پیوست اعلام میگردد. لازم بذکراست چنانچه تغییری درانجام پروازهای برگشت حج تمتع اعمال گردد...

آرشیو اخبار