دات نت نیوک
X
سامانه های سازمانی
Saturday 16 January 2021  |   | Login
فهرست خدمات حج و زیارت استان کرمانشاه:

عنوان و کد خدمت

عنوان و کد زیر خدمت

پیش ثبت نام و ودیعه گذاری (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)

17041325000

 

نقل و انتقال سند -17041325103

 

پایداری اسناد17041325104

 

ثبت تقاضای تشرف در کاروانهای زیارتی (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)

17041326000

 

 

ثبت نام در کاروان12031326101

 

 

اعزام کاروانهای زیارتی (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)

17041327000

 

صدور مجوز چاپ بلیت17041327100

 

تهیه صورتجلسه اعزام17041327101

 

انتخاب و اعزام کارگزاران (حج تمتع - عمره مفرده - عتبات عالیات)

13011328000

صدورحکم کارگزاران-13011328100